ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори март                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2077  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:46 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ В.Н.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Министерство на правосъдието, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Костова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам предявените искове така, както съм ги посочил в уточняваща молба, подадена по делото на 31.01.2017 г.

Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, които водим. Първият е В.В.Х., с който доверителят ми е изтърпявал присъда в Затвора – гр. Стара Загора. Вторият е Й. Н.Й., с който доверителят ми е изтърпявал присъда в Затвора – гр. Бургас.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Да се приемат изпратените писмени доказателства от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Да бъдат допуснати до разпит водените свидетели в днешно съдебно заседание.

АДВОКАТ П.: С уточняващата молба съм поискал Началникът на Затвора – гр. Стара Загора в писмено становище да посочи условията, при които доверителят ми е изтърпявал наказание лишаване от свобода и по-конкретно тези на първите килии вдясно и вляво на втори етаж в Затвора – гр. Стара Загора за периода 06.08.2008г.-25.11.2009 г. В представеното становище от Началника на Затвора – гр. Стара Загора такава информация не се съдържа. Въпреки това оттеглям направеното искане, тъй като условията, при които е търпяно наказанието в Затвора – гр. Стара Загора, ще докажем с гласни доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото следните документи: медицинска справка за лишения от свобода В.Н.Т.; здравен картон на В.Н.Т.; становище от И.Н.Л. – ИСДВР; удостоверение №1546/25.07.2016 г., подписано от Началника на Затвора – гр. Бургас и писмо № 821/22.02.2017 г., подписано от Началника на Затвора – гр. Стара Загора.

Намира за допустимо и основателно искането на пълномощника на жалбоподателя за разпит в качеството на свидетели на посочените от него лица.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото медицинска справка за лишения от свобода В.Н.Т.; здравен картон на В.Н.Т.; становище от И.Н.Л. – ИСДВР; удостоверение № 1546/25.07.2016 г., подписано от Началника на Затвора – гр. Бургас и писмо № 821/22.02.2017 г., подписано от Началника на Затвора – гр. Стара Загора.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата В.В.Х. и Й. Н.Й..

СНЕМА самоличността на свидетелите и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 НК:

В.В.Х. – 40 години, български гражданин, неосъждан по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване, няма дела с ответниците, без родство с ищеца.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

Й. Н.Й. – 32 години, български гражданин, неосъждан по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване, без дела с ответниците, без родство с ищеца.

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля В.В.Х., като отстрани от залата свидетеля Й. Н.Й..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Аз влязох в Затвора – гр. Стара Загора през м. октомври 2008 г. Бях там до 2009 г. После ме преместиха в Затвора – гр. Бургас. Почти през цялото време бяхме заедно с В., като разликата в преместването ни в Затвора – гр. Бургас беше около два месеца. Не сме били в една килия, но бяхме в един коридор. В този коридор абсолютно всички килии са еднакви като условия, в които лишените от свобода живеят. Бяхме в съседни килии с В.. В нашата килия бяхме десет човека в началото. После, когато ни преместиха в другите коридори, бяхме по 15-16 човека. Преди да ни осъдят, водеха ни междинен  коридор, бяхме по 10 човека, после вече ставаме по повече –15-16 човека.

Четири крачки на пет беше килията, в която аз бях. И на В. беше същата. В килиите нямаше течаща вода, санитарен възел. Ползвахме кофи през вечерта. Вечер в 8 часа ни заключваха, отключва се сутрин в 6 часа. През цялата нощ ползваме за тоалетна кофата. Кофата не е изолирана по никакъв начин в килията. Прозорците бяха много малки. Отваряхме ги, но при наличие на толкова много хора е невъзможно да се осигури приток на свеж въздух, а зимата е студено. Зимата пускаха парното сутрин един час и след обед един час. Дрехите перяхме на ръка в тоалетната. Раздаваха за чистене на килиите по един прах на месец, иначе ние си организирахме почистване и си купувахме за наша сметка препарати за почистване. Даваха ни и сапуни. В Затвора – гр. Стара Загора за девет месеца не съм виждал никакво пръскане срещу хлебарки. Плъховете бяха ей такива (посочва до лакътя ръката си). Дървениците ни хапеха и не можехме да спим.

Медицинското обслужване ставаше със записване и никакво внимание не ни обръщаха. Ако някой се почувства зле, докато отварят старшините, човекът е умрял. За да бъде отворена килията през нощта ако на някой му стане зле, това трябваше да стане само след изрично разрешение от София.

Отначало не познавах В. много добре, но виждах, че беше доста мълчалив, но после ми стана ясно, че не се държи така, както се държи навън. Беше много депресиран и затворен.

Не мие е известно докато е бил там да е боледувал от нещо. Вече към края на периода на престоя му в Затвора – гр. Стара Загора съм разговарял с него и той ми сподели, че едва издържа от това, че условията са такива. Сутрин, след като ни отключат килията, първи скача до тоалетната. Това най-много му тежеше и живееше в една килия с цигани, а тяхната хигиена е много лоша.

АДВОКАТ П.: В. пушеше ли? Другите дали пушеха в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Той не пушеше. Виждал как се получава облак от дим в килията. Всички в килията пушеха, само той не пушеше.

АДВОКАТ П.: Казвате, че той първи бягал в тоалетната сутрин. Знаете ли дали се е чувствал унизен, че трябва пред всички да ползва кофата?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Той започна да ми споделя и ми казва: „Брат ми, как мога да отида да пикая пред всички, мен ме е срам. Как го правиш ти?“

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля Х..

ПРОКУРОР КОСТОВА: Нямам въпроси към свидетеля Х..

 

Съдът освободи свидетеля Х..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Й. Н.Й..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Й. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Познавам В..*** когато дойде В., значи го познавам от 2009 г. Бяхме заедно около три години в една килия. Килията беше около 20 кв.м. До 25 човека сме стигали. Леглата са на три вишки. Три малки прозореца имаше килията. За тоалетна вечер използвахме кофи. Вечер заключват в 8 часа, сутрин отключват в 6 часа килията. Кофата не беше изолирана. В килията нямаше течаща вода. Не ни даваха препарати за почистване. По един сапун на месец ни даваха. За чистенето на килията ние сами си купувахме препарати. За тези три години около два пъти са пръскали срещу дървеници и те не измряха, станаха по-лоши.

Два пъти в седмицата ни осигуряваха баня – сутринта от 8 часа до 12 часа. Ние сме около 150 човека в коридора, пада се по 5-6 минути на човек, за да се изкъпе.

Парното пускаха по два пъти на ден за около един час. Зимата през деня е студено.

Записваме се предварително, за да ни прегледа лекар. Ако се случи инцидент вечер докато сме заключени, дежурният офицер преценя дали да търси медицинска помощ или не, ако на някой му стане лошо. Думкаме по вратите, за да ни обърнат внимание.

За тези три години В. през повечето време беше мълчалив, не се хранеше. Не знам да е боледувал през това време. Чувстваше се зле заради кофите, всеки един от нас се чувстваше зле, защото сме големи мъже и е неудобно.

Когато сме си говорили, В. се оплакваше от това, че не му е удобно да ползва кофата нощно време и от това се чувства подтиснат.

АДВОКАТ П.: Всеки от Вас ли имаше кофа?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Общо ползвахме една кофа.

АДВОКАТ П.: В. притесняваше ли се от това, че може да се зарази от някаква болест, тъй като всички ползват една и съща кофа.

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Да, притесняваше се.

Бяхме 24 пушачи в килията, той беше единственият непушач.

АДВОКАТ П.: Колко външни тоалетни в коридора имаше?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Три са външните общи тоалетни. Сутрин става блъсканица и понякога от тоалетната на горния етаж тече на долния етаж.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля Й..

ПРОКУРОР КОСТОВА: Нямам въпроси към свидетеля Й..

 

Съдът освободи свидетеля Й..

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам предявените искове. Моля да бъдат уважени изцяло. Моля да ми присъдите и разноски по представен списък и да ми бъде даден срок за писмени бележки.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Уважаема госпожо председател, с оглед събраните по делото доказателства, моля да постановите решение, с което да уважите исковата молба за периода от 03.10.2011 г.-24.09.2015 г., тъй като за предходния период е изтекла петгодишна погасителна давност и да определите обезщетение по справедливост.

АДВОКАТ П.: Считам, че давността не е изтекла, тъй като той е излязъл през 2016 г. от затвора и оттогава би следвало да започне да тече тази давност, тъй като тогава е имал възможност да си търси правата.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок, в който да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ,  че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: