ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2077 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ В.Н.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован,  не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Костова.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, а исковата молба следва да бъде оставена без движение като нередовно. Следва да бъде указано на ищеца в седмичен срок от днес да посочи ответника, срещу който са насочени исковите претенции за периода 02.01.2008-24.09.2015 г., предвид наличието на различно законодателно разрешение за сочения период – чл. 19 и чл. 19а ЗИН и чл. 12 от ЗИНЗС. Същият следва да уточни в какво се изразява бездействието на администрацията на съответното място за лишаване от свобода за периода 02.01.2008-05.08.2008  г. – следствен арест гр. Елхово и 06.08.2008-25.11.2009 г. в Затвора – гр. Стара Загора, предвид обстоятелството, че конкретни оплаквания за бездействия на затворната администрация, в резултат на което са претърпени неимуществени вреди, в исковата молба са изложени само за периода 26.11.2009 г. – 24.09.2015 г. и касаят престоя на ищеца в Затвора – гр. Бургас.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата молба, подадена от В.Н.Т..

УКАЗВА на ищеца В.Н.Т. в седмичен срок от днес да посочи ответника, срещу който са насочени исковите претенции за периода 02.01.2008-24.09.2015 г., предвид наличието на различно законодателно разрешение за сочения период – чл. 19 и чл. 19а ЗИН и чл. 12 от ЗИНЗС и да уточни в какво се изразява бездействието на администрацията на съответното място за лишаване от свобода за периода 02.01.2008-05.08.2008  г. – следствен арест гр. Елхово и от 06.08.2008-25.11.2009 г. в Затвора – гр. Стара Загора, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неотстраняване на нередовностите в указания от съда срок, исковата молба ще бъде върната, а производството – прекратено.

След отстраняване на нередовностите, делото да бъде докладвано за насрочване.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: