ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.01.                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2066 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.М.Г., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Х., с пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

          Явяват се свидетелите К.А.Г., Т.А.Я. и И.Х.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

             В изпълнение на дадените указания на ответника в предходно съдебно заседание, по делото с писмо с вх. № 11597/16.12.2016 г. от ответника са постъпили писмени доказателства по опис.

 

          АДВ. Х.: Моля да се приемат представените писмени доказателства по делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените доказателства.

 

          Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените от ответника с писмо вх. №  11976/28.12.2016 г. писмени доказателства по опис.

 

          СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на свидетелите.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на свидетеля старши инспектор К.А.Г., като другите двама свидетели бяха отведени от залата.

          СНЕМА самоличността на свидетеля, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          К.А.Г. – ** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Г. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.: Аз разпоредих жалбоподателят Г. да се яви след работно време, с цел да охранява задържаното лице А.С.И..

          Разпореждане за настаняване на лицето в помещение № 1 няма. Който го задържа, го вкарва в клетката, която той си избере. Служителят, който е задържал лицето, го е настанил в клетка № 1, а не жалбоподателят, като А.И. от началото го охраняваше друг служител – Х.М. до идването на колегата Г.. При идването на Г., той е заварил това лице в това помещение и е поел охраната.

          Аз не знам, че има задържано второ лице на този ден, и че това лице е било настанено в друго помещение, както и че това лице е било в помещение № 3. Не знам и кой е наредил то да бъде настанено в помещение № 3. Това не се разпорежда. Колегите решават в кое помещение да бъде настанено лицето. Нямаме процедура да се дава разпореждане кое задържано лице в кое помещение да се настанява.

          ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Има ли издадена от Вас заповед, с която определяте кое лице къде да бъде настанено – пълнолетни жени, пълнолетни мъже, непълнолетни жени, непълнолетни мъже?

          СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Има. Не мога да се сетя клетка № 3 за какво е определена, но това според мен няма нищо общо.

          ВЪПРОС НА АДВ Х.: Като председател на комисията, която е извършила проверката във връзка с бягството на избягалото лице С.С., направили ли Ви впечатление в хода на проверката, че  полицаите, които са дали писмени обяснения - Т.Я. и И.Д., че техните обяснения са абсолютно идентични?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Г.: Не ми е направило впечатление, че са идентични. Те са работили в екип. Каквото е направил единият, това е направил и другият. 

АДВ. Х.: Под „идентични“ имам предвид начин на изказ, формулиране на изреченията, подредба на думите в тях, пунктуации и граматическо оформяне. Разликата е само в подписите и адресатите.

          СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Това няма нищо общо. Те са един екип.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам срещу въпроса. Това няма нищо общо. Важно е какво е написано и дали единият е преписал от другия, това няма значение, но поради факта, че и при двамата се е случило едно и също, те са написали по този начин.

          АДВ. Х.: Въпросът ми е във връзка с извършване на проверката. Свързано е с начина на извършване на проверката и по-късно ще обясня в каква връзка. Нямам повече въпроси към свидетеля.        

          СВИДЕТЕЛЯТ Г. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Помещението за задържане в РУ - Камено се състои от 4 клетки. Пред тях има коридор. Те са една до друга. Коридорът е срещу тях. До коридора, в който са клетките, има стая за задържане на лица, в която се оформят документите по задържането. Дежурната в ОДЧ се намира на разстояние 15,70 метра до помещенията, в които са били задържаните. От дежурната до помещенията за задържане няма абсолютно никаква видимост. За да се мине до тях, се минава през две врати и с вратата на дежурната стават три врати. От стаята за оформяне на документацията на задържаното лице към клетките, в които са задържаните, няма никаква видимост. Уточнявам защо. Ако се застане на вратата на помещението за прием на задържани лица, където се оформя документацията и се натисне вратата към стената, се вижда помещение № 2 - 40% от него, а помещение № 3 се вижда само ръба на вратата. Клетка № 1 въобще не се вижда.

          А.С. е бил в помещение № 1, а С.С.С. в помещение № 3. От дежурната и от помещението за задържаните няма абсолютно никаква видимост.

          Охраната на задържаните лица се осъществява на базата на указания на началника на РУ, в които е написано всичко отначало до края какво трябва да прави постовия на пост № 2, където е бил колегата Д.Г.. Пост № 2 охранява задържаните лица, като в т. 1 от тези указания са били указани и описани границите на поста, които в случая са отбелязани изток, запад, север, юг, което съответства само на коридора пред клетките за задържане и никъде другаде. Това означава, че постовият мястото му е да гледа клетка № 1 и № 3. Там му е мястото съгласно тези указания. Там е казано какво трябва да прави и на база на инструктажа от колегата Т.Я..

          На 11.08. около 3.30 сутринта ми се обади колегата Т.Я., който е старши на наряда и каза: „Началник, стана една беля! Попитах го: „Каква беля?“ Помислих, че е станало нещо с някой колега. Каза ми: „Не, С.С. избяга от клетката!“

          Този С.С. постоянно е в затвора. На свобода е по няколко месеца и пак в затвора и е не само познат на полицията, а много познат.

          Не можах да повярвам и казах, че тръгвам към управлението. Обадих се на началника на РУ - Камено П.Т.. Това беше около 4.00 часа и нещо. Той каза също: „Тръгвам за управлението“. Отидох първи в управлението преди началника и сварих тримата колеги в управлението - Д.Г., Т.Я. и И.Д.. Попитах Г.: „Как стана това?“  Той ми каза: „Аз бях в дежурната и гледах Олимпиадата.“ Казах му, че е имало чукане, блъскане, а той ми отговори, че вратите са били затворени. И трите врати - стаята на ОДЧ, вратата към помещенията за задържане и вратата-предверие към стаята за прием на задържаните. Решетката, която е изкъртил С.С. беше в клетката, на земята. Другият задържан А.С. беше там. Каза, че е имало голямо чукане и голямо блъскане. Никой не е дошъл. Това блъскане и чукане е било след като е било задържано лицето. След като е бил задържан, е започнал да чука и блъска. Другият задържан е казал, че С.С. не го е оставил да спи от чукане и блъскане. После каза, че С.С. се засилва назад и с крак е ритал помещението, където е бил. Все едно е къртил врата.

          За задържаните лица в управлението отговарям аз. Това ми е разпоредено от началника и аз определям кой да дойде да пази задържаните лица.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

          ВЪПРОС НА АДВ. Х.: При задържането на С.С. казано ли Ви е, че е употребил алкохол и докладвано ли е това на старшия?

          СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Казаха ми, че С.С. е употребил алкохол при задържането пред дома му в гр. Камено.

          АДВ. Х.: Нямам повече въпроси към свидетеля.;

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

          В залата влиза свидетелят Т.Я..

          Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Т.А.Я. – ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.

          СВИДЕТЕЛЯТ Я.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Я. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.: На 10.08.2016 г. бях на работа. Бях старши на наряда. Аз изготвих заповедта за задържане на С.С.. По принцип където има свободна клетка, там настаняваме лицето. В клетка № 1 имаше задържано лице и за да не са в близост и да не е във втора, го настаних в № 3. Решението да бъде настанен в помещение № 3 беше мое. Който е бил повикан да изпълнява заповедта за пост № 2, за да охранява задържаните лица, той охранява.

          Преди да задържим лицето се обадих на началника на групата, че има случай с нанесена лека телесна повреда и питахме дали да го задържим или не. Беше ни наредено да го задържим, за да не стане по-голяма беля, тъй като беше нанесена лека телесна повреда. Отведохме го в РУ, където му изготвихме заповед за задържане за срок от 24 часа. Същият беше настанен в помещенията за задържане.

          ВЪПРОС НА АДВ. Х.: Беше ли Ви докладвано от Г., че задържаният е агресивен?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Я.: с. си беше агресивен при самото задържане. След като му изготвихме заповед и го настанихме в клетката, след това ние посетихме два сигнала. Д. след това не ми е докладвал.

          АДВ. Х.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Я. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ние посетихме два сигнала след като оставихме задържания. Около 24 часа бяхме в с. Тръстиково. Колегата Д. се обади по телефона на Д.Г., за да попита как е ситуацията в управлението. Той ми каза, че е говорил с Д.Г. и че всичко е нормално. Това беше споделено с колегата ми. След това пътувахме за с. Братово. Чухме се с Д. и ми каза, че единият от задържаните е избягал, като е изкъртил един от прозорците. Когато пристигнахме, установихме откъде е избягал и незабавно уведомихме началника.

          Решетката на прозореца беше вътре, но изкъртена. Метална част от решетката беше хвърлена в коридора, пред клетка № 1, пред другия задържан. Разговаряхме със задържания пред клетка № 1 и той каза, че било голямо къртене, чукане, блъскане. Избягалият му бил хвърлил желязото, за да може да избяга и той. Настилката в коридора е мрамор. Разстоянието между  помещение № 1 и помещение № 3 е може би четири метра.

          Ангел каза, че след като го настанихме е било чукане, блъскане. След около час е утихнал и е казал, че ще си тръгне. Ние настанихме С.С. към 21.00 часа и нещо. Г. ни съобщи, че го няма в 3.00 часа през нощта.

          СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен от залата.

 

          В залата беше въведен свидетелят И.Д..

 

          Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          И.Х.Д. – 22 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.

          СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.: След задържане на лицето С.С. и въвеждането му в помещението за задържане, Г. не е подавал сигнал до екипа, че лицето е агресивно, поради това че е употребил алкохол.

          АДВ. Х.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: След като оставихме задържания с. около 24.00 часа, проведох разговор с Г.. Аз му се обадих и го попитах дали всичко е нормално и иска ли съдействие от нас, като той заяви, че всичко е нормално, положението е под контрол и аз му казах ако има нужда от съдействие, да ни се обади. Това беше.

          Разбрах, че с. е избягал, когато Г. се обади на колегата. Заедно бяхме с колегата. Ходихме заедно на сигнали през цялата вечер. Когато оформихме заповедта за задържане, заедно тръгнахме за следващите сигнали.

          След като Д. се обади, ние бяхме в с. Братово. Веднага се насочихме в РУ-Камено. Д. беше на стълбите и ни заяви, че лицето го няма в помещението. Влязохме вътре и видяхме, че металната решетка е изкъртена, след което колегата Т.Я. се обади на началника на РУ-Камено.

          Ние гледахме записите на камерата. На нея се вижда как лицето С.С. блъска по металната врата с колана си, който беше забравен и да удря върху нея, след което се вижда рамката, която е изкъртил и я хвърля на другото лице в другото помещение. Аз лично не съм разговарял с другото задържано лице.

          СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.: Докато бяхме там видяхме, че камерата е повредена. Г. ни уведоми, че задържаното лице е увредило камерата в помещение № 3.

          Вече при излизане от управлението ни уведоми.

          СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Камерата, която се намира в самата клетка за задържане, беше увредена. В коридора също има камера.

          СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход по същество:

          АДВ. Х.: Представям писмена защита. Искам само да маркирам.

Поддържам изложеното в жалбата срещу заповедта на директора на ОД на МВР. Оспорвам заповедта като незаконосъобразна поради нарушаване на административнопроизводствените правила и издадена в противоречие с материалноправните разпоредби. Подробно съм изложил аргументи в писмената защита.

На първо място: в тежест на административнонаказващия орган е да установи и да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в заповедта. В оспорваната заповед това е сторено, но не са изяснени всички факти и обстоятелства, което считам за нарушение на правилата на чл. 35 от АПК.

          Предвид изложеното в жалбата и в писмената ми защита и с оглед посочените съображения, уважаема госпожо съдия, моля да отмените заповед № УРИ 251з-3339/17.10.2016 г. на директора на МВР - Бургас на основание чл. 172, ал. 2 вр. чл. 146, т. 2,3,4 от АПК като незаконосъобразна и издадена в нарушение на материалноправните разпоредби.

Моля на основание чл. 143, ал. 1 от АПК да присъдите направените по делото разноски на жалбоподателя, които да бъдат възстановени от ОД на МВР – Бургас. Моля за произнасяне в горния смисъл при съобразяване на изложеното в писмената защита.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да потвърдите обжалваната заповед като правилна и законосъобразна при спазване на законовите процесуални и материалноправни разпоредби. От събраните в дисциплинарното производство и в настоящото производство доказателства, безспорно се установява, че заповедта е законосъобразна.

Моля да ми се даде срок да изложа по-подробни съображения в писмена защита в тази насока.

Правя възражение за прекомерност на хонорара на процесуалния представител на жалбоподателя.

          Моля да ни се присъдят разноските по производството.

          Съдът ДАВА 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15:08 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: