ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети септември                                две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2057 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Д.Ц.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н., с пълномощно по делото л.5.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция“ Социално подпомагане“, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт Даракчиева, с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Р., уведомен по чл.47, ал.1 от ГПК, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТРЕСОВАНАТА СТРАНАдетето И.Г.Р., редовно призован, се явява лично и се представлява от назначен особен представител адвокат Т.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  В залата влиза социален работник Десислава Динева.

 

  Производството е образувано по жалба на Д.Ц.Г. против Заповед № ЗД/Д-А-203/14.07.2017г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“Бургас за настаняване на  детето И.Г.Р. в Център „Спешен прием“ към Център за обществена подкрепа към община Бургас за срок от един месец.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и писмен отговор.

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№9838/18.09.2017г. от Дирекция социално подпомагане Бургас,  с което е посочено, че на 15.09.2017г. в Районен съд Бургас е подадена молба от ДСП-Бургас с искане за настаняване извън семейството по съдебен ред на детето И.Г.Р., като е образувано гр.д.№6887/2017година.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ ДАРАКЧИЕВА: Представям Ви заповед на Д“Социално подпомагане“, с която е определен служител за участие в изслушване на детето, а именно социален работник Д.Д..

 

Съдът във връзка със задължението, което му вменява Закон за закрила на детето да изслуша детето И.Р. непосредствено, намери, че съдебното заседание следва да продължи в специализираната детска стая на съда, където съдът ще изслуша първо детето непосредствено, лично в присъствието на определения служител на Дирекция „Социално подпомагане”, а след това ще бъдат въведени в детската стая и страните по делото.

 

Съдът продължава съдебното заседание в 14.18 часа в специализираната детска стая на съда, в която присъстват председателя на състава, съдебния секретар, социален работник Д.Д. и И.Г.Р..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на детето И.Р..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: На колко години си, къде учиш и за знаеш ли за  какво си тук днес?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Аз съм на 12 години. Уча в училище „Братя Миладинови“. Днес съм тук за изслушване.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде живееш сега и къде искаш да живееш?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Сега живея при баба и искам да живея при нея.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Имал ли си проблеми с мама? Как се чувстваш при баба?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: С мама сме имали проблеми много често. При баба се чувствам спокоен. 

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Можеш ли да кажеш какво се случи на 13.07.2017г.?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: На 13.07.2017 година по собствено желание посетих сградата на Дирекция „Социално подпомагане“. Отидох да съобщя какво точно е станало и че се чувствам заплашен по някакъв начин от майка ми, която  не спира да пие и  когато стане вечер започва да ни бие, да ни се кара, да ни обижда –мен и сестра ми. Кара ни да спим на пода, не в хола, а до входната врата. Преди да посетим „Социално подпомагане“, предния ден мама беше пияна и ни се караше.

 

ВЪПРОС НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ДИНЕВА: С кого дойде при социалните и какво искахте да споделите?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Аз дойдох в дирекцията със сестра ми З.. Предишните три дена, преди 13.07.2017г. не бях спал три дни, заради мама. Вечерта пускаше силна музика и не можехме да спим. На следващия ден на 13.07.2017г. имах час по математика и  не можах да напиша едната задача за домашно, тъй като бях неадекватен, три нощи слушахме силна музика и не можех да спя. Учителката ми каза да се обадя по телефона на майка. Като и звъннах, тя се развика, че като се прибера ще ме пребие от бой и ще ме убие После г-жа К. каза да си тръгна по- рано, но аз изчаках навън, защото  не можех да тръгна без сестра си.  След това решихме да отидем до баба, но като звъннахме на звънеца, нея я нямаше. Звъннахме и на телефона и тя каза, че е на вилата и ние отидохме при социалните.

 

ВЪПРОС НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК Д.: Как ти протича деня?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: През деня от 7часа сутринта излизаме навън и отиваме на лятно училище, което е чак до 17часа - отиваме на плаж и така до 17.00часа и после в останалото време сме си в къщи.

 

ВЪПРОС НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК: Какво мислехте да правите след лятното училище?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Мислехме преди това да отидем при баба, но тя беше на вилата. Отидохме при баба, звъннахме на звънеца, тя не отвори. Звъннахме на телефона и баба каза да взема З. и дойдохме  при социалните. Отидохме при социалните , за да кажем, че  мама ни се кара и бие  постоянно, но това, че не сме спали три дни е за първи път.

 Ние като дойдохме при вас искахме да кажем какво се е случило и желанието ни беше да отидем при баба. По точно дойдохме, защото мама е неадекватна като родител. Не е добър родител, защото често пие, вика, не готви в къщи .

 

ВЪПРОС НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК: Колко време бяхте в центъра „Спешен прием“ и кого искаше да видиш докато беше там? Как се чувстваше там?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: В център „Спешен прием“ бяхме един месец. Докато бяхме в центъра исках да видя баба.  Там беше добре, виждах се с приятели, всичко беше нормално.

 Госпожо съдия, имам желание  да кажа за една караница. Някъде в старата ни къща беше, легнахме да спим всички.  Мама ни събуди, защото не сме почистили. В 24 часа трябваше да взема прахосмукачката и да почистя къщата. Тя ме накара три пъти да я почистя. Все казваше „Не е много добре почистено, почисти пак“, после пак „Не е много добре почистено, почисти пак“,  а аз почистих хубаво още първия път. Това се случи за първи път да чистя толкова много, но иначе аз чистя с прахосмукачката, с препарати, чистя къщата, докато мама стои в къщи и спи.

 

Съдът продължава съдебното заседание като въведе в специализираната детска стая жалбоподателката Д.Г. заедно с адв. Н., юрисконсулт Д. и особения представител – адв. М..

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Н.: Какво се случи на 13.07.2017г.? Как мина денят ти?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Зле се чувствах. Ставах, обух се  и тръгвах на училище. Не бях спал три дни, тъй като мама надуваше ужасно силно музиката, отидох след това на уроци по математика. За случилото се  13.07.2017г. преди малко подробно разказах всичко на съдията .

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Н.: За това, че ни си написал домашното, за това ли  госпожата те накара да говориш с майка си?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: На 13.07.2017г. не бях си написал домашното и преподавателката ми каза аз да се обадя на мама на телефона. Госпожата се казва  мис К.. Като звъннах  мама почна да крещи и каза, че като се прибера ще ме смаже от бой и за това тръгнах.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Н.: Как се чувстваше в ЦОП?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Там  нищо не ми липсваше.

 

АДВОКАТ Н.: Знам, че няколко пъти отказа среща с мама сряда и петък. Защо ги отказа?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Отказвах срещите, защото почна да пише странни работи. Имам един приятел, който смята за обратен, присмива се и на баба и за това отказвах срещите.  После тя започна да пише някакви абсурдни работи на мен и на баба на вайбър .

 

АДВОКАТ Н.:  Искаш ли да се върнеш при мама?

 

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Не искам да се върна при мама. Искам да се върна при нея, когато спре да пие и се държи като добра майка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  Г.: Искам си само вещите.

АДВОКАТ ДАРАКЧИЕВА: Нямам въпроси.

АДВОКАТ М.:Нямам въпроси.

 

Съдът продължава съдебното заседание в 14.35 часа в съдебната зала

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата по изложените съображения в нея. Представям и моля да приемете като доказателства медицински документи на жалбоподателката под опис. Моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел, лице което е близък мъж на семейството. Той е таксиметров шофьор и през седмицата няколко пъти води децата на техните извънкласни мероприятия и на училище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Оспорвам жалбата като  поддържам представения от нас писмен отговор. Нямам искане за разпит на свидетел. Не възразявам по приемането на представените днес доказателства от жалбоподателката.

 

 АДВОКАТ М.:   Оспорвам жалбата изцяло. Да се приемат представените по делото доказателства. Възразявам срещу разпита на свидетел, тъй като с неговите показания няма да се изясни нищо повече по предмета на настоящото дело.

 

Съдът с оглед изясняване на фактическата обстановка по делото намира, че следва да допусне до разпит водения от жалбоподателката свидетел.

  Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателката свидетел, когото въвежда в съдебната зала и на когото снема самоличност както следва:

  М.Д.Д. – 54 години, български гражданин, несемеен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.

  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

  ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ Н.: От кога  познавате Д. и семейството и? Колко често сте имали контакти с тях?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Познавам ги от пет-шест години.  Возя децата на тренировки   и ги прибирам от училище 3-4 пъти седмично. Взимам ги от вкъщи и ги возя до тренировки и училище. Аз ги возя и прибирам, без да бъдат придружавани от родител.

 

АДВОКАТ Н.: Разговарял ли сте с И., докато го возите? Какво впечатление имате за него? Споделял ли е някакви проблеми с Вас във връзка със семейството?

 

СВИДЕТЕЛЯТ ДИМИТРОВ: Разговарял съм с И.. Той е добро дете, общително хлапе.  Докато пътуваме заедно не е споделял нищо семейно. Често ги возя децата и е нормално  да имаме приятелски отношения, да сподели каквото и да е там, но не е имало проблем явно.

 

АДВОКАТ Н.: И. бил ли е притеснен, някой път  като го возите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Бил е притеснен, когато е направил някаква беля и ще му се скарат в къщи, но това е нормално. Споделял, е че са му се скарали в къщи, като е направил беля.

 

АДВОКАТ Н.: Познавате ли мъжът, с който живее майката на И.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, познавам Ч. и него  също съм го возил. Той живее с майката. Отношението с майката е нормално.

 

АДВОКАТ Н.: Майката Д., виждали ли сте я пияна и И. споделял ли е нещо такова с Вас, да е пиела майка му?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Д. не съм я виждал пияна. И. не е споделял нещо такова с мен.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как общувахте с майката? Как се уговаряхте с нея, за да возите децата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Звънят ми и аз  трябва да отида да взема децата да ги закарам на тренировка или на училище или да ги взема.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В близки приятелски отношения ли сте, че возите децата? Ходили ли сте на гости? Събирате ли се?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:  Канили са ме някой път децата, да се кача да пия кафе.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

 АДВОКАТ М.: Защо се  налага Вие да ги карате децата? Майката има ли кола, книжка. Ако да, защо тя не ги кара?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Има автомобил, има книжа, но не знам защо се налага аз да ги карам. Карам такси и ме се обаждат и аз отивам. В моята работа какво ли не съм видял и 12 годишни деца си поръчват такси.

 

АДВОКАТ Н.: Вие сте близък и затова ли се доверяват на вас да карате децата?  Знаете ли друг да ги вози?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Друг човек не ги вози. Пращал съм колега да ги прибере децата, ако моята кола е развалена или не съм в Бургас. Само тогава ги вози друг.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът поради изчерпване на въпросите към свидетеля, освободи същия и той напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и издадена в нарушение на процесуалните правила. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки и присъдите в тежест на ответника разноските на моята доверителка, като представям списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Оспорвам изцяло жалбата и моля да постановите решение,  с което оставите в сила обжалваната заповед. Моля за предоставяне на подходящ срок за представяне на писмени бележки, като поддържам доводите изложени в отговора.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам изцяло становището на представителя на ответника, като моля да ми бъде определено възнаграждение предвид особената процедура в настоящото производство. Предвид обясненията на детето и събраните по делото доказателства, стана ясно, че  детето е много разстроено, не изпитва нужда от майка си,  притеснява се в присъствието на майка си и се е чувствало добре в ЦОП, където е било един месец и иска да остане при баба си. Да се остави в сила обжалваната заповед.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Моля да ми бъдат присъдени разноски по чл.78, ал.8  от Наредбата за минималното адвокатско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: