ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2056 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА     Д.Ц.Г., редовно уведомена, явява се лично и с адвокат М.Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с приложено пълномощно към заявление вх. № 9837 от 18.09.2017 г.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Р., редовно уведомен по реда на чл. 47 от ГПК, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - детето З.Г.Р., редовно уведомена, се явява лично и чрез назначения особен представител - адвокат Т.Т., с пълномощно по делото.

         

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ЗД/Д-А-204 от 14.07.2017 г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, за настаняване на детето З.Г.Р., ЕГН-********** в Център „Спешен прием“ към Център за обществена подкрепа към Община Бургас, за срок от един месец.

След указание на съда, ответникът представи административната преписка, по която е издадена процесната заповед. Вчера постъпи заявление от юрисконсулт Д. с представено пълномощно от ответника, че на 15.09.2017 г. в Районен съд - Бургас е подадена молба от Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, с искане за настаняване извън семейството по съдебен ред на детето З.Г.Р.. По исковата молба е образувано гр. дело № 6888/2017 г. по описа на БРС.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям Ви заповед на ДСП-Бургас, с която е определен служител за участие в изслушването на детето.

 

Съдът счете, че първо следва да изслуша детето в Специализираната стая на Съдебната палата и едва след това да изслуша страните по направените от тях доказателствени искания.

 

Съдът ПРОДЪЛЖАВА съдебното заседание в Специализираната детска стая на съда, в която присъстват председателят на състава, секретарят, Гл. социален работник Д.Д.и детето З.Р..

ВЪПРОС НА СЪДА: На колко години си и в кое училище учиш?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Сега съм на ** години. Родена съм на *** г. Сега уча в училище „Б.М.“. До четвърти клас бях в училище „К.М.“.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво ти има на ръката? Защо е така превързана?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Ръчичката ми е така, защото имам счупена кост, защото паднах. Днес ще ми махат шината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Помниш този случай. Защо тогава отидохте с брат ти при социалните?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Защото мама е много груба с нас и аз не знам защо. Постоянно ни се караше, постоянно ни бие, обижда ни, държи се лошо с нас. Просто тя го прави още откакто бяхме много малки, а аз не искам да се държат лошо с мен, защото всеки път когато направя нещо лошо, тя ми се кара и ни казва, че трябва да плащаме наем за тази къща и да даваме пари за наема, защото иначе ще стоим в коридора. На И. много пъти му е текло кръв от носа. Постоянно ни обиждат.

Сега живея при баба. Там е много хубаво. Там е много добре.

ВЪПРОС НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Д.: З., ти казваш, че това се случва от много време. Преди да дойдете последно при нас, спомняш ли си какво ви накара?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Помня, че ние отидохме на занималня. Там играхме. И. беше направил беля. Имахме урок по спортни танци. Нашата учителка го изгони от занималнята, защото направи беля. Обади се на мама. Тя ни каза, че когато се приберем ще ни бие, ще ни пребие и ще ни метне през терасата. Мама се държи много лошо с нас и отидохме да се обадим на социалните.

ВЪПРОС НА СЪДА: Аз знам, че имате такива проблеми и от около една година имахме такова дело с брат ти И., но когато аз го попитах дали нещата са се променили, той каза, че всичко е наред. Ти знаеш ли защо И. ми е казал така?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Защото мама го заплаши, че ще го убие тогава.

 

В залата бяха въведени жалбоподателката, процесуалния представител на жалбоподателката – адвокат Н., процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Д., назначеният особен представител на детето З.Р. – адвокат Т., както и бабата на детето.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Какво Ви накара да отидете при социалните?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: И. не знам защо се беше ядосал. Аз разбрах когато отидох с него при социалните. Аз бях на урок по спортни танци, след което отидох при баба. Тя не беше в къщи.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Как се чувстваше в ЦОП?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Добре. На мен всичко ми беше добре. Само дето нямаше технологии – телефон и интернет.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Сега ходиш ли на спортни танци и други занимания?

ОТГОВОР НА ДЕТОТО: Понеже сега имам много време, ходя на актьорско майсторство, на спортни танци и на училище.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Как стана така, че отиде в училище „Б.М.“, след като в училище „К.М.“ има две рисувателни паралелки?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Аз не искам да съм с И.. В училище „Б.М.“ имам повече познати, приятели от гимнастиката, приятели от квартала. Там също уча рисуване.

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Изпитваш ли някакви притеснения?

Съдът НЕ ДОПУСКА детето да отговори на въпроса.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Докато беше в Център за обществена подкрепа, липсваше ли ти някой?

ОТГОВОР НА ДЕТЕТО: Само баба.

 

Заседанието продължава в съдебната зала в 12.00 часа.

АДВ. Н.: Поддържаме жалбата срещу процесната заповед. Представям и моля да приемете като писмени доказателства по делото медицински документи за майката по опис. Водим един свидетел, който е пред залата. Това е учителката в занималнята, която е провела разговора на 13.07.2017 г. с И..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

По искането за разпит, възразявам. Считам, че същият не е необходим за изясняване на обстоятелствата по делото.

АДВ. Н.: Тази госпожа е в контакт с децата от март 2017 г. месец до 13.07.2017 г. всеки ден.

АДВ. Т.: Придържам се към становището на ответника. Заповедта е законосъобразна.

 

С оглед на гарантиране правото на защита на жалбоподателката срещу издадената заповед, съдът намери, че следва да допусне до разпит водения от жалбоподателката свидетел.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателката свидетел, когото въвежда в съдебната зала и на когото снема самоличност както следва:

К.З.Л.– ** години, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛКАТА К.Л. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Н.: Аз съм управител в А.и. „Х. Г.“.

А. има занималня за целодневни занимания през лятото и възможност за децата да се развият и да наваксат това, което са пропуснали.

З. дойде при нас през месец февруари или март 2017 г. Записаха я на занималня при нас, за да може да навакса пропуснатите знания, които е имала и се справихме доста добре. И. за първи път дойде при нас може би през месец април – месец, месец и половина след З.. Той беше с много големи пропуски в знанията. Говорихме, че както и да завършат годината, следва да положат много усилия, защото той е в 6-ти клас и му предстои да кандидатства в гимназия. Родителите го записаха в занималнята, а той няма никакви желания да се развива. Той отказваше да пише домашни, не се явяваше в часовете, докато един ден - 13.07.2017 г. след като той не си беше написал домашната за пореден път (не за първи път), аз се обадих на майка им Д. и казах, че не мога да се разправям с това цялото нещо и че ние можем да им помогнем, но желанието идва от тях, след което те разговаряха по телефона. И. беше инструктиран да се прибере в къщи, за да си напише домашното и урокът беше отложен за следващия ден, след което той изчака З. и на нас ни казаха, че се прибират. Прошепна й нещо, спогледаха се двамата и тръгнаха към спирката. Те бяха пред центъра, казаха си нещо и тръгнаха, след което в 7.00 – 7.30 часа получих съобщение от майка им, че не са си в къщи. Аз отидох до автогара юг, за да си взема автобуса, там разпитвахме шофьори, кондуктори и деца. Мислехме, че са се заиграли с деца до към 9.00 часа ги търсихме. Моята сътрудничка се обади на баба им. Разбрахме, че децата са в Център за обществена подкрепа. Отивайки натам, установихме, че входната врата беше отключена, а цялата сграда беше тъмна. Д. беше вече там. Видях една светеща стая, в която бяха бабата, децата и една жена. Върнах се, за да извикам на Д. и З. каза: „Мама страшно ни гледа!“. Тя е артистично дете. Моята работа е строго професионална.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: През този продължителен период през който са посещавали занималнята, З. оплаквала ли се е от отношение от майка си? Знаете ли нещо преди 13.07.2017 г.?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Когато З. дойде в нашата занималня, видях, че тетрадките са й празни. Попитах защо са празни, а тя каза, че имат проблеми с майка си. Беше притеснена, защото е изтървала страшно много материал, защото са имали проблем в къщи. Мен не ми е работа, а и аз се опитвам да не се задълбочавам.

З. цяло лято е идвала в занималнята по къси панталони и къс потник. Ако е имала синини, аз щях да забележа. Не е имала синини. Не мисля, че са били психически подтиснати.

З. ходи на уроци по актьорско майсторство. Има изключителни дарби. Може да научи много голям текст наизуст. Това имах предвид като казах „артистично дете“.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: В разговора между И. и майка му по телефона, когато разговаряха, нещо чухте ли?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: И. има телефон, но до обяд обикновено няма батерия, защото е играл на телефона си. Мисля, че разговорът се проведе от моя телефон или на колежката. Мисля, че от моя. Той стана и каза на учителката по математика: „Няма да се занимавам с Вас!“ Аз се обадих на майка му. Положението беше трагично. Едно дете следва да идва с желания. Причина и повод не мога да кажа, но в началото на лятото имахме разговор между мен, Д., И., З. и моята колежка. Казах, че следва да минат някакъв изпит по математика. През месец май се явиха на изпита, като от 100 точки те имаха 19-20. Казахме, че трябва да пишат цяло лято, но през септември трябва да имат добри резултати. Там, където е ходил И., той беше един петокласник. Неговите тетрадки също не бяха попълнени. Ние следваше да установим къде са дупките в знанията.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Как реагира З., когато й се направи забележка?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Аз на З. не съм правила забележка. Спорът беше с И. заради домашната.

На З. не се е налагало да правим забележки. З. взема повече от дума. На края на месец май от успех 3, успехът й беше 5-6.

Аз знам с какви знания разполага детето. Целият проблем е в случаи, които е имало в продължение на седмици, за да кажа, че не можем да се справим с тази математика.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Контактува ли се с майката относно отношенията с децата?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Тя много ги глези. Каквото те поискат, им се дава. За мен това е проблем. Прекалено лесна е манипулацията. Те като кажат какво искат, винаги им се купува. Това не е добро отношение, но е сведено до материална връзка между родител и дете. Контактували сме 2-3 пъти до 5 пъти. Впечатленията ми са, че тя е прекалено амбициозна, а съдбата й е подарила такива деца, които не искат да им се дава много зор и оттам идва целият проблем.

ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Виждали ли сте Д. да употребява алкохол? Виждали ли сте я пияна?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Не съм я виждала пияна. Тя шофира кола.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как контактувате с майката?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: По телефона и поне един път седмично идва с кола. Веднъж седмично идва лично до Академията. Аз съм виждала колата. Тя идва да вземе всички вещи на децата. Има „Опел“ - сребрист.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Не паркирам вътре колата си.

 

Съдът направи забележка на жалбоподателката, че не следва да взема думата без да й е дадена.

 

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Децата идваха с автобус или един шофьор, който да ги води и да ги взема. Майката също е идвала с този шофьор, за да вземат децата и багажа.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Известно ли Ви е, че майката няма завършено средно образование?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА: Не ми е известно. Мисля, че не може да получи шофьорска книжка без да има средно образование.

АДВ. Н.: Това няма връзка с делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелката беше освободена от залата.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателствата, тези представени към административната преписка, както и представените по опис от жалбоподателката в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и издадена в нарушение на процесуалните правила. От всички събрани по делото писмени и гласни доказателства се установи, че не са били налице основания за издаване на процесната заповед. Не е доказано, че майката Д.Г. е упражнявала физическо и психическо насилие над детето. Доказателствата на насрещната страна почиват само и единствено на споделеното от децата, но това по никакъв начин не се подкрепя с други доказателства.

Дори и в социалния доклад е посочено, че децата З. и И. са прегледани от служители ОЗД, ЦСП към ЦОП - Бургас и от инспектор ДСП на 13.07.2017 г., но следи от насилие не са открити. От показанията на свидетелката Лазарова става ясно, че тя е контактувала със З. ежедневно в един период от 5 месеца и всеки ден е имала възможност да огледа детето дали има следи от насилие, но такива не са констатирани. З. не е споделяла с никого за упражнено насилие от майка й спрямо нея. Както стана ясно, на 13.07.2017 г. заедно с братчето си И. и З. решават да отидат при социалните, тъй като И. не си е изпълнил задълженията във връзка с посещаваната занималня. Конкретен повод З. да иска да напусне дома си няма. Изнесените данни в доклада на ДСП за това, че детето е недохранено, че с 3 лв. на ден трябва да пътува и да се храни категорично не отговарят на истината. Децата пътуват с карти за градския транспорт, с платен обяд са и посещават занималня и тези 3 лв. не следва да са им нужни, а такива суми и такава грижа за децата малко родители могат да си позволят. Съдържат се данни от медицинските прегледи по време на престоя в ЦОП, където е посочена диагноза „анемия“, ниско тегло, и че децата са недохранени в дома на майка си. При условие, че се изнасят такива данни не става ясно дали е доказана тази диагноза и не става ясно, че при условие, че е посочено дали е предприето лечение или терапия, за я да излекуват.

Твърдя, че доверителката ми е добра майка на двете си деца. З. е любимката в семейството. Получава всички необходими грижи и всички нужди на децата са задоволени.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да присъдите в полза на доверителката ми направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да оставите в сила оспорената заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас като изцяло съобразена със закона. Същата е издадена от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия, съдържа данни, които съответстват на целта на закона, поради което Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите подадената жалба изцяло като неоснователна и недоказана, както и да присъдите следващото ни се възнаграждение.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. Т.: Считам, че издадената заповед е правилна и законосъобразна. Производството е провокирано от детето З.Р.. Незабавно е издадена тази заповед за дете в риск, като считам, че следва не вземете под внимание жалбата на жалбоподателката и да потвърдите заповедта на директора.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: