ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 26.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на двадесет и шести април                            две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 2056 по описа за 2016 година.                 

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.В., редовно призован, не се явява, за нея адвокат А., надлежно упълномощена.

 

 ОТВЕТНИКА – Директор на ЦАУ „Зора“ към община Бургас, редовно призован, се  представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

 ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.К.Р., Г.П.Б., редовно призовани, се явяват лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.Ц., редовно призован, не се явява, представлява се от Х.Ц., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.Д., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Н.С.Д.,   Т.Х.Т., редовно призовани, се явяват лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Р.М.Т., Д.Т.Т., В.Б.К., А.К.К., И.Д.С., И.Т.С., Я.Г.Г., , Р.М.К., С.Х.С., Д.Х.К., С.С.И., Р.И.К., К.Т.Б., Р.И.Б.,   С.С.Р.,  С.Н.Г., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Г.Н.М. и А.В.М., редовно призовани чрез пълномощник М.В., не се явяват, представляват се от пълномощник В..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ А.: Не постигнахме извън съдебно споразумение. Представям и моля да приемете покана и споразумение, които не са заверени. Междувременно настъпиха нови обстоятелства,  че няма ограничен достъп до обектите на моята доверителка, поради което моля да изслушаме свидетелят, който беше разпитан в предходното съдебно заседание.  С неговите показания ще установяваме, че обектите на моята доверителка са на свободен достъп, влезли са хора и няма охрана.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на споразумението, не мога да взема становище, това е между жалбоподателя и заинтересованите страни. Относно искането за разпит на същия свидетел, който да установява обстоятелства, свързани с физическия достъп до притежаваните от лицето обекти, на което той  е пълномощник, самостоятелни обекти в сградата, се противопоставям. Независимо дали има врата, прозорец или друго препятствие, поставено като физическо ограничение за  достъпа на процесните обекти, това  е без значение, тъй като става въпрос за частна собственост, за което са представени съответните надлежни документи и никой не може да има достъп без да е спазен официалния ред, за да се осъществи фактически достъпа на място. Противопоставям се на разпита, дори приемам, че достъпа е свободен, това не означава че е осигурен този достъп. Редът е друг, а нямаме доказателства това да е извършено. Трябва да има съгласие за достъпа.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.: Не можем да постигнем споразумение. Спазвайки вашите указания на 20.04.2-17г. проведохме общо събрание, имаше кворум, заложихме точки относно споразумението, относно бъдещи действия, които са по плана, който е одобрен, по който искаме да свършим тази работа. Представям копие на представено от нас споразумение, като в него по принцип 19 съсобственика нямат никакви претенции спрямо жалбоподателката  В., даваме съгласие, нито парим търсим, нито нищо, искаме да довършим, без претенции. Днес получих постановление за отказ на БРП, което е потвърдено с постановление на БОП, за образуване на досъдебно производство, което е във връзка с жалба за съставен констативен протокол от мен със съсобственици Р. и Д., което е предпоставка да поискаме да бъде издадена заповед, за да можем да осъществим, както каза юрисконсулт Д., достъп до помещенията, за да бъдат завършени, както са СМР –та одобрени от общината. Постановлението е предадено на Х. лично от мен. То е предадено някъде на 15.04.2017г. и е отразено,  че той ще ни представи писмено становище, като до момента няма такова още.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х. Ц.: Нося актуални снимки на обектите на г-жа В., на които се вижда състоянието на тези обекти. Цялото дело се води за осигуряване на достъп за завършване на тези обекти. На снимките се виждат тези т.нар. нарушители, които съм  снимал, които са на обекта на г-жа В.. Има и снимки на другите обекти, които показват колко е  добросъвестна В..  Това е състоянието на обектите и не смятам, че е нужно да дойде да говори небивалици сина и Х..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.: В различните години  2016г и 2013г. съм депозирал жалби във връзка обектите на В., сложените железа  ограничават достъпа, и през двете тези години съм искал съдействие от БРП за достъп до сградата, но не съм получил съдействие.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: На неговия етаж по бетона, който стърчи, се качват деца, около 10 годишни, които редовно играят в неговите обекти. Махна входната врата и мрежата, която сложихме, за да нямат достъп до сградата  трети лица. Оня ден видях деца на покрива, защото някой е махнал входната врата. Има опасност  за живота на тези деца. Миналата седмица виках полицията,  но децата избягаха.

 

АДВОКАТ А.: Многократно доверителката ми е подавала  сигнали, че трябва да бъде оградена сградата, защото това е строеж, но това не е сторено и това не е по вина на моята доверителка, че има свободен достъп до строежа.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Н.С.Д.,  Т.Х.Т., С.Д. и ПЪЛНОМОЩНИК В.: Предоставяме на съда по искането за разпит на свидетел.

 

Съдът на основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за някои обстоятелства посочени в жалбата, а именно че не са налице обособени обекти, не е възникнала етажна собственост и строежът на сградата е недовършен.

 

Съдът на основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответника, че във връзка със заповед №2629/29.06.2016г. на директор на ЦАУ „Зора“ Бургас, не сочи доказателства за наличието на самостоятелни обекти в имот, находящ се в гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.161, до които жалбоподателката следва да осигури достъп

 

АДВОКАТ А.: Във връзка дадените указания днес, моля да ми бъде дадена възможност да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи да се снабдя с информация от АГКК-Бургас, че не са обособени самостоятелни обекти така както, твърдим в жалбата си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка указаната доказателствена тежест в днешното съдебно заседание, мисля, че по делото са приети  като доказателства акт 14 и акт 15 за сградата, вкл. е представен и протокол образец 16, според който сградата е частично приета и въведена в експлоатация. Този протокол е отменен по-късно от контролиращ орган, който го е издал, но в акта на първоначалното му издаване и в акта на предходните два акта е достатъчен да покаже, че още със съставянето и подписването на акт 14 е вече  възникнала етажна собственост на самостоятелно индивидуални обекти в сградата. Няма да соча други доказателства, тъй като представените по делото  са не само достатъчни, но и единствените доказващи, че има такива самостоятелни обекти. Това, че на някои от обектите не е поставена физическа преграда, не означава, че те не са самостоятелни обекти по смисъла на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, които го уреждат. Безконтролно проникване в тази собственост е незаконосъобразен акт и от тази гледна точка е необходим достъп и поради това е издадена процесната заповед. Няма да соча други доказателства въпреки дадените от вас указания.

 

АДВОКАТ А.: На стр. 93 се намира едно от доказателствата, че образец 15, моята доверителка не е подписвала, т.е. те не са предадени на моята доверителка от строителя тези обекти.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

 

Свидетелят Александър Х.Х. със снета самоличност от предходното съдебно заседание и предупреден отново за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ А.: Какво се случи последните дни на обектите на майка Ви по отношение на свободния достъп до тях?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Влезли са лица, които все още  не са установени и са извършили  вандалски дейности, като са разбили врати, сломявали лампи, драскали по стените,  по цялата сграда и по специално на обектите на майка ми, защото са отворени.

 

АДВОКАТ А.: Обектите на майка Ви, обособени ли са като самостоятелни такива, в приземения етаж и по- горните етажи? Имат ли  преградни стени?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Нямат прегради, нямат стени, нямат фасадни зидове, нямат дограми, има свободен достъп до тях и това може да се види отвсякъде.

 

АДВОКАТ А.: Охрана на обектите на майка Ви, която да възпрепятства достъпа на лица, има ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.:  От 6 години сме назначили охрана и майка ми плаща на фирма“Аркус“, въпреки че на строежа съгласно  ЗУТ трябва да има ограда минимум с височина 1,70м. и трябва да бъде охранявана като цяло, защото статуса му е строителен обект, тъй като не е въведена в експлоатация, но въпреки това има охрана.

 

АДВОКАТ А.: Има ли такава ограда?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Противопоставям се на този въпрос, тъй като е неотносим към предмета на спора.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА така зададения въпрос като неотносим към предмета на спора.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Свидетелят каза, че обектите не са самостоятелни, не са с преградни стени. Какво означава това, фасадните стени на сградата и преградните стени на апартаментите  изградени ли са? Имам предвид тези които са собственост на майка Ви имат ли изградени фасадни стени и вътрешни зидове?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Обекти 1,2,3 – магазини, нямат никакви стени, нито вътрешни стени, нито фасадни, нито дограми, нито окабеляване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Има ли изградени на място стени, които определят тези обекти?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Не, нямат.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Ц.: Тези обекти 1,2,3, имат ли стени към съседните обекти?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: От три страни няма стени- изток, запад и юг. Има вътрешна стена от които се обособяват, но  няма дограми, нямат зидове, нямат преградни стени, изобщо те са само на една колонада и не са обособени като самостоятелни обекти.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ А.: Отказвам се от искането за издаване на съдебно удостоверение. Да се приключи събирането на доказателствата. Въпреки указанията на съда и разпределената доказателствена тежест, ще се ползвам от събраните до момента доказателства и няма да соча други. Относно представените снимки, не  знаем от кой е снимано, къде е снимано. Относно останалите представени доказателства, считам същите за неотносими към предмета на спора. Това е едно събрание проведено след издаване на заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Считам, че събраните до този момент доказателства са достатъчни, за да обособят наличието на основания за издаване на процесната заповед

 

СТРАНИ Н.С.Д.,  Т.Х.

Т., С.Д., Г.Б.,  С.

Р. и ПЪЛНОМОЩНИК В.: Предоставяме на съда по приемането на представените доказателства.

 

         Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в  днешното  съдебно заседание доказателства, а именно  покана от В.В., споразумение от 20.04.2017г., протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажната собственост от 20.04.2017г.,, постановление  за отказ за образуване на наказателно производство от 10.02.2017г., като доказателства по делото

 

ПРИЕМА за сведение представяния снимков материал, а именно 11бр. снимки .

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

 АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо административен съдия, от събраните по делото писмени и гласни доказателства, несъмнено се установи, че доверителката ми е осигурила нужния достъп за извършване на допълнителни СМР-та на процесния строеж. Видно от констативния протокол рег.№ 833, том І, №30 от 02.06.2016година на нотариус Симеон Илиев, се установява, че доверителката ми е осигурила, дала е съгласие за достъп до нейните обекти.  Считам, че предвид представените  доказателства за нейното съгласие, заповедта на кмет на ЦАУ „ЗОРА“ Бургас е незаконосъобразна, поради което моля да я отмените и присъдите направените по делото разноски. Представям договор за правна защита и съдействие.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, считам че административният орган, изпълнявайки законовите си задължения да изследва и да установи наличието на законоизискуемите предпоставки за издаване на заповед по смисъла на чл.54а от Закон за управление на етажната собственост е сторил именно това и след събиране на необходимите доказателства, представени по делото, които установяват липса на предоставен достъп до притежаван самостоятелен обект, след наличие на проведено общо събрание на етажната собственост и дадени препоръки по смисъла на чл. 6, ал.1, т. 12 от Закона за управление на етажната собственост, както и впоследствие извършени на място проверки от административния орган, с цел установяване на същото обстоятелство,  именно установено е, че достъп не се осигурява. Посоченият от процесуалния представител на жалбоподателя протокол, в който привидно е дадено съгласие, всъщност не представлява такова, понеже в него е изписано желание за наличие на определени предпоставки при изпълнението на които да бъде предоставен евентуално достъп, като в закона няма предвидени такива изисквания, поради което органът е пристъпил към издаване на процесния акт, оспорен понастоящем. Наличието на издаден протокол образец 16, съществуващ в правния мир, макар контролиран и отменен, е невъзможно да се случи, ако преди това не са били издадени и акт 14 и акт 15 за строежа , съгласно които, още акт 14 има самостоятелно обособени единици или обекти, за което и жалбоподателят и конституираните заинтересовани лица притежават документи за собственост. Вземайки предвид всички тези предпоставки и липсата на осигурен достъп, за да се довършат необходимите СМР-та за доизграждане на сградата и законосъобразното и въвеждане в експлоатация е получено и съответното искане в административния орган, и след като органът се е убедил, че е намерил доказателства в посока на издаване на тази заповед,  е издадена. Тази заповед считам за правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Възразявам за хонорара, прекомерно е висок.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.: Присъединявам се към становището на представителя на общината, издала законосъобразно и правомерно въпросната заповед Искам само  да допълня безсмислието на тази жалба от страна на жалбоподателя и изявленията на процесуалния му представител, този който има някаква собственост, не полага някаква грижа, това е още от римското право да полагаш грижа за собствеността си, сам трябва да полагаш грижи. Искаме ние да полагаме грижи и довършим и да си отглеждаме децата, а вече  19 месеца това не се случва.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х. Ц.: Поддържам становището на представителя на Община Бургас и моля да оставите в сила заповедта, която се обжалва. По въпроса за т. нар. констативен протокол,  където г-жа В. уж дава право на достъп е записано, зачитам протокола „Александър Х.Х. като пълномощник на В.В., след като категорично заяви, че ще осигури достъп“. Това ЩЕ, може да стане 2018., може 2020г., не е ясно. Това е игри на думи от В. и сина и. По отношение на липсата стени на обекти 1, 2 и 3 на партера, има стени както разбрахме, нейните имоти от останалите имоти. Вътрешните разделителни стени липсват, поради желанието на Александър  Х.Х. да преобразува трите обекта в един - кафе-склада и каквото и да е било друго, но това е изцяло по негово желания и отново попадане в играта на думи на свидетеля. Той се жали, че няма вътрешни стени, а той не ги иск. Жали, че няма баня и тоалетна , а той не ги иска. Всички заинтересовани страни могат да кажат, че говоря истината.

 

ЗАИНЕТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Д.: Той твърди, че ние е дал възможност да довършим сградите, но когато правихме изолация, дойде с полиция и прекрати работата, защото сме слагали изолация на неговите обекти.  Два пъти води полиция и една охранителна фирма и спира довършителните работи. На апартамента  на първия етаж не позволи да сложим изолация. Когато извикахме комисия за акт 16, сложихме решетка и поставихме врата на апартамента му и преди да дойде комисията той махна вратата и решетката, а сега твърди обратното.  Да се остави без уважение жалбата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Р., Т.Т., пълномощник В.: Присъединяваме се към становището на процесуалния представител на ответника и останалите заинтересовани страни.

 

РЕПЛИКА на АДВОКАТ А.: Във връзка твърдението, че доверителката ми е изразила съгласие, но под условие, тъй като видно от записаното в протокола „В.В. след категорично заяви, че ще осигури достъп“.  Поканата е от 18.05.2016година и в т. 5 за свикване на общото събрание за да се вземе решение да бъде поканено лицето В. на посочения адрес да декларира пред управителя и други двама избрани собственика от сградата, че ще осигури достъп до сградата и тя точно това е направила. На 02.06,  се явява нейния представил и заявява, че ще осигури достъп, така като е казала тя, а Вие казвате, че сме отказали,  категорично е заявил че ще осигури достъп.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: