ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                      ПЪРВИ административен състав

На седемнадесети юни                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

административно дело номер 2056 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., с представено пълномощно, находящо се на лист 166 от делото.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л.. Същата е депозирала молба за отсрочване на делото, като иска да и се даде възможност да извърши допълнителната съдебно-химическа експертиза.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страната да изрази становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Поради идентичността на настоящото дело с административно дело № 2000/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, разгледано днес от настоящия съдебен състав, не се противопоставяме протоколът по настоящото дело да бъде идентичен с протокола по административно дело № 2000/2014г., както следва:

 

Дава възможност на страната да изрази становище по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

Представям за сведение на съда и моля да приемете регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015г., както и изменение в Обяснителните Бележки към Комбинираната номенклатура, публикувано в официален вестник на ЕС от 04.04.2015г. Представеният регламенти и обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура са в подкрепа на застъпената от жалбоподателя позиция, че тарифното класиране от административния орган е неправлино, тъй като процесния продукт не отговаря на всички характеристики, посочени в ОБ на КН към позиция 2704 99 99.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се приемат така представените доказателства. Считам, че по безспорен начин се установява, че административният орган е определил правилен тарифен номер за класирането на продукта, а именно 2707 99 99.

Към настоящия момент регламента е влязъл в сила.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015г. и изменение в Обяснителните Бележки към Комбинираната номенклатура, публикувано в официален вестник на ЕС от 04.04.2015г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.10.2015г. от 14.30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: