ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2052 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.С., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО И.П.П. – полицейски инспектор в Районно управление – гр. Карнобат при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Оспорвам жалбата.

Моля да се приемат представените документи като доказателства по делото. Въз основа на тях съм издал оспорения акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липса на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че са доказани предпоставките за налагане на принудителната административна мярка. Установено е, че жалбоподателят е навлязъл в забранена за движение улица и е отказал да бъде извършена проверка с технически средства.

Моля да бъде потвърдена издадената заповед.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: