ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2048 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Н.Ч., редовно призована, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ч.: Поддържам си жалбата. Няма да соча доказателства Да се приемат представените с административната преписка доказателства

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други док искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ч.: Моля да ми уважите жалбата и да отмените решението на Директора на ТП на НОИ – Бургас.  Подробни аргументи съм изложила в жалбата и ги поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите подадената жалба без уважение и да потвърдите обжалваното решение на Директора на ТП на НОИ – Бургас по аргументи, подробно посочени в него.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: