ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,31.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 203 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Д.Д. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат А..

За ответника- началник група в сектор „ПП” при ОД МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице Щ.Н..

 

Адвокат А.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

Щ.К.Н., 63, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Н.- Представил съм протокол за съдебно-почеркова експертиза, със заключение в края, което поддържам.

Адвокат А.- Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-графичната експертиза и определя на вещото лице Н. възнаграждение в размер на 160 лева, от които 120 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 40 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат А. – Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

        

Адвокат А. - От събраните писмени доказателства не се установи по безспорен начин, че наказателните постановления са връчени на моя доверител и са влезли в сила. Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло заповедта за налагане на ПАМ като незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: