ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети декември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2035 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.11 часа се явиха:

 

За оспорващия Областен управител на област Бургас се явява гл.юрисконсулт М.Д., надлежно упълномощена.

За ответника- Общински съвет Руен не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ констатира, че едномесечният срок за конституиране на заинтересованите страни, считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" (бр.94/25.11.2016г.) на съобщение за оспорването, не е изтекъл.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да не давате ход на делото в днешното съдебно заседание предвид факта, че едномесечния срок за конституиране на страните не е изтекъл към настоящия момент.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становището на пълномощника на оспорващия и съобрази разпоредбите на закона, намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. На осн. чл.218, ал.2 от ЗУТ съобщение за оспорването е публикувано в Държавен вестник. От датата на публикацията до настоящия момент срокът по чл. 218, ал.1 от ЗУТ не е изтекъл. Ето защо ход на делото не следва да се дава, а същото следва да се отложи за друга дата, с оглед предоставяне възможност на заинтересованите страни да упражнят процесуалните си права.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ход на делото

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: