ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2032 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „П-ИНВЕСТ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат С., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на “П-Инвест“ ЕООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-200-0264872/19.07.2017 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – рецепция на хотел „Регата палас“, находящ се в к.с. „Слънчев бряг“, община Несебър, стопанисван от „П-Инвест“ ЕООД и забрана за достъп до него в срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1 т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата срещу атакуваната заповед. Моля да приемете административната преписка. Нямам искания за други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

 

С оглед становището на адвокат С. за липса на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решението, с което да уважите жалбата на дружеството и отмените обжалваната заповед по подробно изложени в жалбата ни съображения. Считаме, че не са налице основанията на чл. 186 от ЗДДС за налагане на административна мярка по подробно изложените съображения в жалбата.

Моля да ни присъдите и направените разноски.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: