ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер   202    по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:35  часа се явиха:

Касаторът –  Регионална ветеринарномедицинска служба – гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща процесуален представител.

Ответникът по касация – П.И.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Петя Арнаудова, упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ АРНАУДОВА – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Несебър, с което е отменено наказателно постановление, издадено от касатора на ответника.

         По делото е постъпило писмено становище с вх. № 1674 от 22.02.2011 г. от Регионална ветеринарномедицинска служба – Бургас, чрез процесуалния представител адвокат Здравко Радулов, изразява становище по същество, не възразява да се гледа делото.

        

Съдът връчи препис от постъпилото писменото становище от адвокат Радулов на адвокат Арнаудова.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

 

АДВОКАТ АРНАУДОВА – Оспорвам касационната жалба. Считам, че решението на първоинстанционния съд е законосъобразно. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице. Нямам искане за събиране на доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ АРНАУДОВА -  Моля да оставите в сила решението на първоинстанционния съд. Считам същото за законосъобразно и правилно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за основателна и моля да отмените решението на първата инстанция и да потвърдите наказателното постановление. Безспорно е установено по делото, че стоката, риба в конкретния случай, предмет на продажба е била собственост на санкционираното лице, макар по посочения трудов договор, няма отношение към извършване на продажбата на рибата. Безспорно установено е, че по време на проверката, санкционираното лице е било в района, където се е продавала рибата.

 

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: