ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2028 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.В., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо съдия, представям писмени доказателства под опис. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Н.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

По представените доказателства съдът счита, че следва да се приемат, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание доказателства по опис.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата по изложените в нея съображения.

Ще помоля да ми бъде дадена възможност допълнителни аргументи да представя в писмен вид в определен от съда срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите оспорената заповед.

Също моля за срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните да представят писмени бележки в 7-дневен срок от днес.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: