ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.09                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: М. М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2022 по описа за 2011 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бисер” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура-Бургас се явява прокурор М..

 

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са писма вх.№ 6349/26.06.13 година от директора на ТД на НАП-София, офис Център; вх.№ 6403/27.06.13година от ТД на НАП-София, офис Люлин; вх.№ 6420/27.06.2013година справки.

 

ПОСТЪПИЛА е молба уточнение вх.№ 7578/21.08.2013година от директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, София, офис Център, че не са налице констатации по отношение на доставките на „Бисер”ЕООД.

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№8237/24.09.2013година от вещото лице А., в която  заявява, че не е получила все още всички необходими документи от жалбоподателя за изготвяне на заключението и моли да и се предостави допълнителна възможност за изготвяне и представяне на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед на тази обстановка, да се даде  възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да ангажираме доказателства на този етап.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

Съдът счита, че на вещото лице следва да се предостави възможност да изготви заключението си като му УКАЗВА, че същото следва да бъде представено най-късно 7 дни преди съдебното заседание като изготвянето му следва да е съобразено, с оглед представените от жалбоподателя доказателства до този момент.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да окаже необходимото съдействие на вещото лице да изготви своето заключение най-късно един месец преди следващото съдебно заседание като ако това не бъде сторено вещото лице ще изготви заключението, с оглед наличните доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2013 г.  от  10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице С.А..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: