ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 201 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРОД 2002” ЕООД, редовно уведомен,  се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молбата на вещото лице С.А., с която заявява, че по делото не е постъпила информация от съответните ТД на НАП, необходима за отговора на част от въпросите, поради което моли да и бъде дадена допълнителна възможност за изготвяне и представяне на заключение по допуснатата съдебна експертиза.

АДВОКАТ П.: Предоставям на съда. Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Нямам доказателствени искания за сега.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ, като намери за основателна молбата на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице А. да изготви и представи в срока по чл.199 от ГПК за следващо съдебно заседание заключението си по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.09.2013 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Вещото лице да се уведоми за насрочено съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: