ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер   201    по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:30  часа се явиха:

За касатора –  ЕТ „ЮРИ КРАЕВ”, редовно уведомен, се явява адвокат Иван Киселичков, упълномощен от по-рано.

Ответникът по касация – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ КИСЕЛИЧКОВ – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от ответника на касатора.

 

         С жалбата са направени особени искания: допускане до разпит на свидетел и допускане на съдебно-графологична експертиза.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ КИСЕЛИЧКОВ – По отношение на направените от мен искания за събиране на доказателства - не водя свидетел и не поддържам направените искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че касационната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице в законоустановения срок и е процесуално допустима.  Събирането на исканите доказателства са недопустими в това производство. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ КИСЕЛИЧКОВ – Моля да отмените първоинстанционното решение и да уважите жалбата  по изложените в нея аргументи.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила. Не е основателно твърдението, че има нарушение на чл.40, ал.3 от ЗАНН. Административното нарушение е безспорно установено. Материалният закон е правилно приложен. В хода на административното производство няма допуснати процесуални нарушения. Наложената имуществена санкция е в размера на законния минимум.     

 

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: