ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2016 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ФИКС-ИТ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо изх. № 11-03-3397-#2/20.06.2013 г. Директорът на ТД на НАП Бургас уведомява, че за периода 2008 г. на „Петров” ЕООД няма издадени ревизионни актове.

С писмо изх. № 11-03-3397#1 от 20.06.2013 г. Директорът ТД на НАП Бургас уведомява, че за периода 2008 г. на „Строй Билдинг” ЕООД няма издадени ревизионни доклади.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат като доказателства по делото.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото писма с изх. № 11-03-3397-#2 от 20.06.2013 г. и изх. № 11-03-3397#1 от 20.06.2013 г., изпратени от Директора на ТД на НАП Бургас и предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писма с изх. № 11-03-3397-#2/20.06.2013 г. и изх. № 11-03-3397#1 от 20.06.2013 г. на Директора на ТД на НАП Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите ревизионния акт. Считам, че в хода на ревизионното производство не се обориха констатациите в ревизионния акт, както и не се събраха годни доказателства в защита тезата на жалбоподателя.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: