ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,19.02.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На деветнадесети февруари                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2014 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.К.Н., редовно призован, се представлява от адвокат Л. Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно (л.59)

         За ответника директор на РУ „СО” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили от ответника писмените доказателства, за които беше задължен в предходно заседание, с две придружителни писма.

 

АДВОКАТ Г. – Запознати сме с представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, описани на л. 65 и л.73 от делото.

ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя свидетели М. Д. Н. и Я. К. И..

 

Съдът въведе в залата свидетеля М. Д. Н..

Сне самоличността и́ както следва:

М. Д. Н., на 46 години, неосъждана, съпруга на жалбоподателя.

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК съдът предупреди свидетелката като и даде възможност да заяви, че в качеството и на съпруга на жалбоподателя има право да откаже да свидетелства.

 

СВИДЕТЕЛКАТА М. Н. – Желая да свидетелствам. Запозната съм с правото си да откажа да свидетелствам. Желая да дам показания.

 

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Госпожа Н., може ли да си спомните дали съпругът ви е бил болен през м. февруари 2012 г., ако си спомняте, какво точно си спомняте за този период?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – В началото на м.януари съпругът ми не беше добре, непрекъснато се влошаваше състоянието му, беше неподвижен. Останах да го гледам в къщи, това продължи поне два-три месеца. Диагнозата беше дискова херния или дископатия, нещо такова - дискова херния. Той се обездвижи, не беше в състояние сам да се обслужва, не можеше да се движи. Наложи се аз да изляза в отпуск за да мога да го обслужвам. Продължи около три месеца, започна в началото на февруари 2012г.

Аз съм на работа, това стана в рамките на 3-4 дни. Нямаше кой да го гледа и аз се грижих изцяло за него.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – През този период напускал ли е домът ви, можел ли е да върши нещо самостоятелно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Ходили сме два три пъти на лекар. Наложи се да повикам колега, който да ни помогне с придвижването, защото е невъзможно придвижването без придружител, без придружител това беше невъзможно. През целия февруари си стоеше в къщи.

И през останалия период - м.март и м.април беше в къщи.

АДВОКАТ Г. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на СЪДА – Можеше ли да се обслужва сам?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Първите 12 дни - не. След поставянето на инжекциите, които аз поставях, нямаше подобрение, но това беше назначено лечение и трябваше да ги поставяме в продължение на 10-12 дни и лекарствата трябваше да се поставят, за да се види дали ще се повлияе от тях. В първите 12-15 дни обслужването изцяло беше с придружител, след това постепенно се раздвижваше, но раздвижването беше толкова бавно. Променяха се и лекарствата и рехабилитацията, назначеното лечение се променяше на няколко пъти, защото не се влияеше.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на СЪДА – Знаехте ли, че съпругът ви работи на две места?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Не работи на две места. Той е управляващ съдружник. Те нямат такъв тип събиране, основното му работно място е в фирма „Металпласт”. Той няма такива функции, той е управляващ съдружник, имат събирания по отношение на управлението на фирмата, които аз не знам.

ВЪПРОС на СЪДА – През този период той ходил ли е на работа в „Пиргос Трейд груп” АД (в другата фирма, където е управляващ)?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. - През този период, при неговото състояние беше невъзможно, той не е излизал, не е присъствал на събирания на фирмата.

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката Я. К. И..

Сне самоличността и́ както следва:

Я. К. И., на 44 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Бихте ли отговорите на въпроса къде работите, на каква длъжност и бихте ли могли да обясните какво се случи през периода м. март - м.април 2012г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – В момента съм главен счетоводител на фирма „Фиора”, през м. февруари и м. април 2012г. също бях главен счетоводител, но на „Пиргос Трейд груп” АД.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Може ли да си спомните през м.април 2012г. да сте получавали предписания от РУ „СО” Бургас и ако сте получили - какво направихте по тези предписания?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Получих указания за коригиране на декларация обр.1, относно вида на дните за осигуряване и неосигуряване, тъй като аз ги бях подавала като дни върху които не се дължат осигурителни вноски, а те искаха да ги коригирам като дни с осигурителни вноски. Подадох ги така, защото софтуера ми беше така настроен, за хората, които са за управление и контрол, и като в самата декларация, като без осигурителни вноски, въпреки че осигурителните вноски се внасят.

Указанията получих или края на м.март или м.април 2012г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Какво точно коригирахте, последващи корекции ли подадохте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Коригирах декларация обр.1, корекцията беше в дните, в дни за осигуряване. След това ми поискаха дохода, поискаха ведомости и всичко което поискаха съм представила и тогава разбрах, че Н. е бил в болнични.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Тези документи, които представихте, имахте ли ги налични или ги съставяхте допълнително?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Съставих, коригиращите декларации ги правих отново.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А ведомостите, съществуваха ли си или направихте нови?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Те съществуваха, но не бяха подписани от г-н Н..

Указанията с корекциите касаеха само г-н Н.. Обадих се по телефона за да се свържа с него за да се разпише върху ведомостта. Тъй като възнагражденията не се получават от мен, а се получават от обекта на „Пиргос тред груп”, от търговския обект – магазина. По принцип възнаграждението се получава от управителката на магазина, но тогава като разбрах, че Н. е в болнични, отидох и му казах че трябва да се разпише и каза „Добре ще се разпиша, въпреки че нищо не съм получавал”.

Ведомостите оформям аз, изготвям я на хартиен носител, предавам я на управителката на магазина, и след като се разпишат хората ми я връща. Явно Н. е бил в болнични. При мен болничен не е постъпил, и в счетоводството не е отразено. След като научих, че е в болнични, започнахме да оформяме дубликати, един вид втори болничен лист - това стана към края на м.май – м.юни, юли, защото тогава подадох коригиращи декларации за болничните, подадох ги или м.юни или м.юли. Подадох още веднъж коригиращи декларации, коригирахме на база болничните листи, сторнирах възнаграждението, което беше начислено, сторнирах осигурителните вноски и бяха приети от Агенция по приходите и направени необходимите корекции.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – А тези вноски, които преди това бяха заплатени бяха ли ви възстановени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – След като подадох декларация обр. 6 към НАП, и подадох коригираща декларация на база на която те осигуряват и подадох и декларация обр.1 за присъствените дни, като болнични дни на господин Н., ми върнаха надвнесените осигуровки към м.август за периода, в който той е бил в болничен.

АДВОКАТ Г. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Г. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

         АДВОКАТ Г. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите изцяло жалбата на К.Н. и отмените постановеното решение от 04.09.2012г. на директора на РУ„СО” Бургас, с което е оставено в сила разпореждане от 24.07.2012г. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, като неправилно и незаконосъобразно. Считаме, че в настоящото съдопроизводство и от събраните доказателства, както и от изслушаните свидетелски показания, се установи по безспорен начин,че жалбоподателя за периода на временна нетрудоспособност, действително не е полагал труд, както по основното си правоотношение, така и по отношение на дейността му като управител по договор за управление и контрол в „Пиргос трейд Груп” АД, дори и само заради факта, че самото дружество има назначени двама управители, които могат да представляват същото както заедно, така и поотделно. Установи се безспорно, че жалбоподателят не е получавал суми по договора му за управление и контрол в „Пиргос трейд Груп” АД, както и че направените корекции през м.април 2012 г. касаещи подадени данни в декларация обр.1 и промяната от дни с неосигуряване, в дни с осигуряване, е по задължителни предписания, изпратени на „Пиргос трейд Груп” АД от РУ „СО” Бургас, доказа се по безспорен начини, вкл. и чрез справка издадена от РУ „СО”Бургас от 15.12.2012г., че за жалбоподателя са подадени коригиращи декларации касаещи дейността управление и контрол за периодите, както и че внесените осигурителни вноски са били възстановени на жалбоподателя, следователно същите в информационния масив на НОИ са заведени като дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж.

Моля да ни предоставите допълнителна възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да постановите решение по същество, с което да оставите без уважение жабата и да потвърдите обжалваното решене на директора на РУ „СО” Бургас.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: