ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2012 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно призован, не се явява. За него адвокат Г.К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Созопол при ОДМВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№39/04.01.2017г. изисканите от ответника доказателства, а именно: типова длъжностна характеристика №3286р-19657 от 12.11.2015г. и заверено копие от протокол с рег.№346р-2798/09.05.2016г..

 

АДВОКАТ К.: Запозната съм с докладваните в днешното съдебно заседание доказателства. Да се приемат по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с  писмо вх.№39/04.01.2017г. писмени доказателства, а именно типова длъжностна характеристика №3286р-19657 от 12.11.2015г., и заверено копие от протокол с рег.№346р-2798/09.05.2016г..

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

         

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите изцяло жалбата на Д.Г. срещу атакуваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание, издадено от началника на РУ Созопол. Считам, че от събраните по делото доказателства безспорно се установи, че заповедта е незаконосъобразна и наложеното наказание е неправилно. Изложили сме подробни мотиви в жалбата за незаконосъобразността на заповедта. Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: