ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юли                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 2007 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.И., редовно уведомен, се явява лично, доведен от органите на „Охрана на съдебната власт“.

ОТВЕТНИКЬТ по жалбата Началник на Затвора – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Нямам възражение да се гледа делото.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Да се даде ход на делото

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Г.И. срещу заповед № 865/18.07.2017  г. на Началника на Затвора – гр. Бургас, с която му е наложено дисциплинарно „Изолиране в наказателна килия  за срок 7 (седем) денонощия“.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам жалбата.

Искам да призова като свидетели И.С.Р. и П.В.Р. – лишени от свобода, единият също е подсъдим. Искам да ги призова като свидетели как в килията ми и въобще в коридора се настаняват болни от туберкулоза. Има медицински център, там се настаняват болните. За това обстоятелството искам да бъдат разпитани.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Поддържам заповедта. Моля да бъде отхвърлена жалбата.

По отношение на свидетелите смятам, че нямат никакво отношение по това, за което е наказан с конкретната заповед.

Водя двама свидетели, които моля да бъдат разпитани. Това са В.Н., който е ИСДВР, отговарящ за групата, в която е настанен Д.Г.И. и е пряк свидетел на описаните действия, станали повод за налагане на дисциплинарното наказание, като и Н.С., който е инспектор „Режимна дейност“, който също е пряк свидетел на действията, дали повод за издаване на конкретната заповед за дисциплинарно наказание.

 

Съдът счете, че следва да допусне до разпит водените от ответника свидетели, на които снема самоличност, както следва:

 В.Д.Н. – 39 години, български гражданин, разведен, неосъждан, работи като инспектор СДВР в Затвора – гр. Бургас, без родство с жалбоподателя.

Н.С. С. – 33 години, български гражданин, неженен, неосъждан, работи като инспектор „Режимна дейност“ в Затвора – гр. Бургас, без родство с жалбоподателя.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говорят истината.

 

Свидетелят С. изведен от съдебната зала.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля В.Д.Н..

СВИДЕТЕЛЯТ Н.: Не си спомням точната дата, по време на разпределителна комисия беше призован подсъдимият Д.Г.И. за изслушване и определяне евентуално на дисциплинарно наказание. При влизането си Д.Г.И. започна да се държи арогантно и обидно към присъстващите. Конкретните думи бяха към г-н М. като началник на затвора и председател на комисията. И. обърна с думите: „Ти още ли си тук? Аз ако съм на тебе, ще се скрия като мишка. Ти не заслужаваш да си началник. Ще отговаряш за смъртта на Г. пред неговите приятели. Те са те поръчали.“ Г-н М. го попита: „Знаещ ли защо те викаме?“ На въпроса И. отговори: „Боли ме хуя.“ Също така към началника на сектор „Социална дейност“ г-н С., го запита, като се обърна с думите: „Ти какво ми се хилиш? Всички ще си го получите!“ Общо взето доста неуважително отношение прояви към присъстващите. Впоследствие му беше предоставена заповед за дисциплинарно наказание, която трябваше да разпише. Беше му представена заповед по дисциплинарна преписка, по която следваше тогава да бъде изслушан. Касае се за друго негово нарушение. Той отказа да разпише документи и демонстративно го скъса и каза, че няма да разписва нищо, което също е знак на неуважение. Извикахме свидетели да удостоверят това, че е запознат с дисциплинарното наказание, за което всъщност беше извикан да бъде изслушан и той.

ОТВЕНИКЪТ М.: Нямам въпроси свидетеля Н..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Искам да кажа, че всичко това е лъжа. Въпроси нямам.

 

Съдът освободи свидетеля Н.

В залата беше въведен свидетелят Н.С..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Н.С. С..

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Инцидентът се случи в края на м. май, някъде 25-26 май тази година. Имахме разпределителна комисия. По принцип на разпределителна комисия първо минават лицата, които са за разпределение, а след това са лицата, на които се налага наказание. С оглед характера на Д.Г.И., той влиза винаги последен. Под „характера“ имам предвид, че е импулсивен и невъздържан в действията си. Още при влизането си в залата се обърна към началника на затвора с думите: „Ти още ли си тука?“ Започна да отправя заплахи, свързани със случая Г. Г.в, който беше починал малко по-рано в затвора, като заплахите се изразяват в това, че Г. има приятели навън, че животът на началника е заплашен. Заплахите се въртяха в тази връзка, свързани със смъртта на Г.ов, със ситуацията, с която може да се сблъска началникът като излезе навънка. Бяха отправени обиди, както към началника, така и към началника на социалния сектор, конкретно на сектор „Социална дейност“. Думите бяха: „Какво ми се хилиш бе?“, нещо в тази връзка.

След като беше поканен Д.Г., пет-шест минути се състоеше този диалог, държанието му беше агресивно, беше подканен от началника да подпише заповедта за налагане на наказание за друго предходно нарушение, след което Г. каза: „Нищо няма да разпиша“ и скъса заповедта на две части. След това аз изразих мнение, че заповедта няма да бъде издадена наново, а да се разпише на тази част, която е копие, след което заповедта беше залепена. Бяха извикани двама свидетели да се разпишат, че той отказва да подпише заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Нямам въпроси към свидетеля С..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Нямам въпроси към свидетеля С..

Съдът освободи свидетеля С..

 

Съдът, във връзка с искането на жалбоподателя Д.Г.И. за разпит на свидетели, касаещи въвеждането в затвора и по-специално в място, където е въдворен той, на лица, страдащи от заболяване, намери, че тези обстоятелства нямат връзка с предмета на доказване по делото предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за разпит на двама свидетели.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Нямам други доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по административната преписка писмени доказателства

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Случи се така, че наистина бях извикан на разпределителна комисия и съвсем учтиво попитах господин началника защо се настаняват в нашия коридор болни. След като той ми заяви: „Абе ти за какъв се мислиш? Искаш ли да те пратя в Ловеч? Сега ще ти наложа още едно наказание.“ Те сами си скъсаха заповедта. Ние в затвора нямахме никакви права. Постоянно си измислят някакви дребни причини да ми дадат наказание. Това, че съм го заплашвал аз, така и не разбрах какво изобщо съм го заплашвал. Не успяха да изтъкнат кое точно, как съм го заплашвал. Това, че съм го предупредил, че има някаква опасност за него, не виждам как съм го заплашвал. Аз мога и на тебе да кажа: „Господине отвън ще те чака опасност!“ Това обаче няма да е заплаха. Лично аз не съм го заплашвал, че аз ще му сторя нещо

 Като заявявам, че съм свидетел по убийството на Г., са ме нарочили постоянно да ми дават наказания и да се дразнят с мен. Искат да ме умъртвят, като ми настаняват при мен болни от туберкулоза.

Това е което искам да кажа.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на жалбоподателя обяснението на л. 12 от делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Това обяснение аз съм го писал. Те ми дадоха да пиша обяснения. Аз не искам да виждам този човек, защото той иска да ме умъртви.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.: Поддържам заповедта. Смятам, че е законосъобразна, мотивирана и подкрепена с достатъчно доказателства, което се доказа и със свидетелските показания в залата.

Това, което се опитва Д.И. да  внуши, че спрямо него има тенденциозно отношение, в резултат на което той твърди, по повод смъртта на Г.ов, не е така и в подкрепа на моята теза ще докажа, че в досието му се съдържат множество доказателства за наказания преди смъртта на Г.. Смятам, че се събраха достатъчно доказателства за цитираните в заповедта мотиви за издаването й, обидно отношение не само към мен, но и към всички членове на комисията.

В заключение поддържам заповедта и моля да я потвърдите.

 

Съдът ОБЯВИ на страните решението чрез прочитането му.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: