ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2005 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:22 часа и на повторно четене в 10.39ч.

 

Жалбоподателят „Винекс Славянци“ АД, редовно призован, се представлява от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на Областно пътно управление Бургас, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ В.. Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против отказ да бъде преиздадено разрешение на експлоатация на рекламно съоръжение, обективирано в писмо № 53-00-760/28.06.2017г. на директора на Областно пътно управление Бургас, собственост на жалбоподателя, изградено в обхвата на път ІІ-73 „О.п.Шумен-Лозарево-Карнобат“, километър 78+452 – дясно (километър 78+450 – дясно- по РЕ №4 (Е)/07.03.2003г.).

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата по изложените в нея аргументи. Представям издадено в предходен момент разрешение, ведно с придружаващия го констативен протокол № 104/28.12.2001г. Поддържам направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, тъй като твърдим, че в настоящия казус е налице различна хипотеза на Наредбата, а не тази, която е приложена от административният орган, а именно, че става дума за обслужваща зона на пътя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с жалбата разрешение № 0-0-0-4(Е) от 07.03.2003г. на директора на Областно пътно управление Бургас, както и представения в днешното съдебно заседание констативен протокол № 104/2001г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, както и с преписката по издаване на разрешение № 4/07.03.2003г. и като извърши оглед и необходимите замервания на място, да даде заключение по формулирания от жалбоподателя въпрос на л.5 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150лв., вносим от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2018г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: