ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети януари                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2005 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

  Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Д.Л., с която същата указва на съдебния състав и страните, че експертизата назначена в настоящото производство не е изготвена, поради което желае делото да бъде отсрочено за друга дата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви своето заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключение по така допуснатата съдебно-химическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че същото следва да бъде отложено за друга дата, като събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а на вещото лице следва да бъде предоставена възможност да изготви така назначената експертиза, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.03.2016 г. от 13,40 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 13,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: