ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 01.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На първи юни                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2005 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., и юрисконсулт И., надлежно упълномощени.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

           

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото  е постъпило  уведомление вх.№5010/13.05.2016 година от вещото лице Д.В.Л., с което същото заявява,  че след извършена проверка и в отговор  на направено от нея запитване  лабораторията, в които  е извършено  изпитване на процесния  продукт се установи,  че не са налични останали след изпитванията количества от продукта.

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№5648/31.05.2016 година  е постъпил отговора на Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” писмени доказателства, ведно със становище на ръководителя на лабораторията и заверено копие на всички първични записи, направени при прилагане на  метода ASTM D 2007:2011 за изпитване на процесния продукт по настоящето дело.

Ю.К.Т. – Моля за срок, в който  да  се запознаем с доказателствата.

Ю.К М.- Моля да ми се даде възможност да се запозная с представените доказателства и  да изразя становище в дн.с.з.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния  представител на  ответната страна за запознаване с представените доказателства, поради което намира, че следва  да  бъде дадена възможност на двете страни да се запознаят  и да  изразят  становище  по тях, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.07.2016 г. от 13:15 ч., за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:00  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: