ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2004 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., с пълномощни по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент допуснатите анализи на процесния продукт все още не са готови.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се уважи молбата на вещото лице, като й се предостави възможност да изготви заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, във връзка с така представената молба от вещото лице, не възразявам да бъде дадена възможност вещото лице да изготви експертизата така, като е възложена.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Във връзка с определение от предходно съдебно заседание, с което бяхме задължени да представим първични записи от извършеното от митническата лаборатория изпитване, представям и моля да ги приемете като доказателства. Представяме екземпляр на другата страна.

ЮРИСКОНСЛУТ М.: Моля да ни се даде възможност да се запознаем и изразим становище в следващо съдебно заседание.

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да даде възможност на жалбоподателя да се запознае с представените в днешно съдебно заседание доказателства. Счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.09.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: