ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,05.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2004 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Агро фарм 2005” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно. (л.7)

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

Явява се призования свидетел В.А.Ч..

Свидетелите С.И.В. и Б.Д.Г., редовно призовани, не се явяват.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 28.10.2013г. в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.В.А., 50г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М. – Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че заключението третира въпроси, които не са спорни по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Да пристъпим към разпита на призования свидетел.

 

Съдът въведе в залата свидетеля В.А.Ч.

Пристъпи към разпит на свидетеля, като сне самоличността му, както следва:

В.А.Ч., 29г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Работили ли сте за фирма ЕТ „Сарай” през 2008г.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Да, работил съм.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – През кои месеци, години?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Цялата година 2008г., до м.март 2009г., когато напуснах фирмата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Какво работихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Работих като шофьор, карах малко камионче без ремарке – „МАН 14232”.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Превозвали ли сте стоки и какви стоки в чужбина през 2008г., какво превозвахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Превозвах пластмасови шишета от гр.Съединение до Солун, и оттам кашони по обратния маршрут

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Да сте превозвали зърно, рапица или кориандър?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Не, камиона не е предназначен за такива товари. През 2011г. за друга фирма, съм превозвал, но за друга фирма. През 2008г. с този камион, който управлявах не съм превозвал такива зърнени продукти за фирмата, за която работих.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Кой ви казваше какво да превозвате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Началника на фирма „Сарай” – собственика Сава Георгиев Кацаров.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Вие знаехте ли за коя фирма той превозва стоки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Не.

ВЪПРОС на СЪДА – В какво се състоеше нареждането да превозвате стоките?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Нареждането получавах, получавах нещо като пътен лист и че трябва от гр.Съединение до Солун, написано на него с товарен адрес и разтоварен адрес.

Имаше заявка, получателите са хора, фирма, фирма гръцка, пише името на фирмата в Гърция.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Разписвали ли сте се на някакви документи, когато сте предавали стоката, стокова разписка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Не.

ВЪПРОС на СЪДА – Как ставаше разтоварването, отивате в мястото и какво се случва?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Да, разтоварвам, и ми подписват, подписват ми ЧМР-то и това е, нищо друго.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Моля да предявим на свидетеля стоковите разписки.

 

На свидетеля беше предявена стокова разписка на л.73 от делото за да се запознае с нея и да посочи дали той е положил подписа под собственото си име, записано в тази стокова разписка

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Трудно се вижда, на такива стокова разписки не си спомням да съм се подписвал, подписа не е мой, няма как да е мой. Не, не пиша толкова красиво, подписа не е мой.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Ходили ли сте през 2008г. в гр.Ксанти, Гърция?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – През 2008г. съм ходил до Ксанти, превозвал съм цинк от Асеновград до Ксанти, при едноличния търговец, при който съм работил.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Работил ли сте при С. К.?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – От 2009г. не работя при него.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Разделихте се нормално? Възможно ли е с автомобилите, които сте управлявали, ако същата стока е в „Биг бегове” и чували да се превози с вашия автомобил.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Може и да може.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Въпросът ми е ако се транспортира тази стока в „Биг бег”, това са големи чували около 1 тон с този автомобил?

ВЪПРОС на СЪДА – Каква е товароносимостта на камиона?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – 24 тона е товароносимостта.

ВЪПРОС на СЪДА – По каква причина не може да се пренасят зърнени култури?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Камионът е без капак, неуплътнен, не се вдига, не може да вдига за да се изсипе товара.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Възможно ли е като казахте, че сте управлявали няколко камиона, някой друг да е управлявал вашия камион, нали е имало няколко камиона?

ВЪПРОС на СЪДА – През 2008 г. управлявал ли сте друг камион или някой да е управлявал вашия камион?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – При Сава управлявах само моя камион, който описах по-горе и замествах шофьорите, които бяха в отпуск. Единият е бордови, единия е влекач и още един влекач, по един два дена съм ги замествал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Когато сте били в отпуск някой управлявал ли е вашия камион?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Моят камион само аз съм си го управлявал. Не съм го давал на друг да го управлява.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Нямам повече въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Правя отказ от искането си за разпит на другите призовани двама свидетели. Считам, че няма нужда да бъдат разпитани. По делото са представени писмени доказателства от същите, представени пред следствените органи, а и от този разпит на свидетеля в днешното съдебно заседание се установиха фактите.

Оттеглям искането си да бъдат разпитани останалите двама свидетели.

АДВОКАТ М. – Няма да соча нови доказателства и не искам събирането на такива. Съгласен съм да не се разпитват останалите свидетели, чиито разпити още от самото начало считам за неуместен.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Във връзка с издаденото ми съдебно удостоверение искам да представя, писмо от Окръжна прокуратура Сливен, относно извършена поръчка до Интерпол за проверка на адреса в гр. Ксанти Гърция.

Нямам други искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно: писмо рег.№1067/11.12.10г. на Окръжна прокуратура Сливен и писмо рег.№ А-567/12.01.2011г. на началник отдел НЦБ „Интерпол и ММО” към МВР, дирекция „Международно оперативно сътрудничество”.

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване свидетелите Б.Д.Г. и С.И.В., във връзка с отказа на ответника от тези доказателствени средства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания.

 

         АДВОКАТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените атакувания от мен административен акт. Считам, че в хода на административното и съдебното производството се събраха писмени и гласни доказателства в подкрепа на твърдението ми. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, като ми определите подходящ срок.

         Претендирам разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В хода на ревизионното производство и в съдебното такова, не се събраха доказателства, че фирмата е извършила ВОД до Италия, нито че е извозвала стока до Гърция. По тази причина, считаме, че стоката е продадена в Република България и следва да се начисли дължимото ДДС.

         Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

         Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 12 дни.

УКАЗВА на двете страни, че писмените становища следва да се представят с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: