ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2003 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:58часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Югоизточни зелени проекти“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-186-0314248/14.07.2017г. на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, с която на жалбоподателят е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – автовлак – атракцион, находящ се в гр.Бургас, Морска градина с направление от ресторант „Фиеста“ до Лугата и обратно, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпа до него за срок от 20 дни.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.13 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи доказателства, от които да се установява издаването на наказателното постановление, както и посочване на данни за плащане на определената с него санкция.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.12.2017г. от 10.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника за вменените му задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: