ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети септември                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2003 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена.

 

Не се явява вещото лице инж.Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 8268/16.09.2015 г. вещото лице Д.Л. моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да и бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещото лице да изготви назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи молбата на вещото лице Л., като и даде възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.11.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: