ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2001 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Не се явява  вещото лице Д.Л.

            По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№9013/27.09.09.2016г. от вещото лице Д.В.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата не е изготвена поради това, че Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива към Университет „Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас не се извършват изпитвания на продукти, поради ангажираност с учебната дейност.

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

.

 

Съдът като взе предвид становището на жалбоподателя, както и пречките, посочени от страна на комплексната  лаборатория за  извършване на изпитвания  с получените проби намира, че  събирането на доказателства не следва да бъде приключено и делото да бъде отложено за друга  дата, която предвид  уведомлението за ангажираност от страна на лабораторните  специалисти  не следва  да бъде определяна по- рано от месец ноември, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства        

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  23.11.2016 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   13:04  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: