ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 652 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Я.Д.У., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Г.Ц.Й., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д.Г., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Ответникът – кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВОКАТ Г.: Заявяваме, че оградата е преместена и имаме уверение от кмета, че ще оттегли обжалваната заповед.

АДВОКАТ А.: Не съм упълномощена да направя такова оттегляне, моля да ми дадете възможност в кратък срок да говоря с моя доверител и да направя изявление, в случай, че действително кмета си оттегли заповедта.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.11.2018г. от 9:50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: