ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3436 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, редовно призован, няма представител.

Не се явява вещото лице А.В..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че по делото от ответника са постъпили писмени доказателства във връзка със задължение, което съдът вмени на ответника в предходно съдебно заседание.

Съдът ДОКЛАДВА, че назначеното по делото вещо лице А.В. е изпратил електронно писмо, в което изрично се извинява, че няма да може да изготви експертизата, като посочва, че поради продължителни и неотложни ангажименти извън страната, не може да изпълни функциите на вещо лице по настоящото дело и моли съдът да се обърне към друг експерт.

 

Съдът, като извърши справка в Списък на лицата по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП, публикуван на сайта на Агенцията за обществени поръчки, за друг подходящ специалист, се спря на Ж.С.М., която устно по телефона, след предварителен разговор със съдебния секретар на VІ състав, даде съгласие да изготви заключението, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ назначеното вещо лице А.В. с вещото лице Ж.С.М., което да извърши назначеното по делото съдебно-техническа експертиза.

Вещото лице да се уведоми незабавно.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.01.2019г. от 11:15 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: