ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2763 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката И.М.А. не се явява, редовно уведомена от предходното съдебно заседание. За нея- адвокат Н..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас при ЦУ на НАП се явява главен юрисконсулт Ж..

Не се явява вещото лице С.А., редовно уведомена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от вещото лице А., с искане за определяне на нов срок за изготвяне и депозиране на заключението.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат Н.: Водим допуснатия до разпит в предходно съдебно заседание свидетел. Водим и преводач.

 

В съдебната зала се явява жалбоподателката И.М.А..

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

А.Ю.Ф., роден на ***г. в гр. Москва, Руска федерация, руски гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Сне се самоличността на преводача, както следва

Д.П.П., родена на ***г. в гр. Бургас. Българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК за съзнателно даване на неверен превод. Обещава да даде верен превод пред съда.

 

Свидетелят ФЕДОРОВ на въпросите на адвокат Н.: Познавам И.А. повече от 10 години. Г-жа Н.Ж. е моята първа съпруга- с нея имах брак от 1996 година до 2013 г., когато тя почина. Известно ми е, че съпругата ми имаше пълномощно от И. да оперира с банковите ѝ сметки в Москва. Известно ми е, че тя е ползвала това пълномощно, по взаимна договореност го използваше. Аз не съм го използвал, защото нямах пълномощно. Пълномощното беше на съпругата ми. Тя го използваше до 2013 година. Тя почина през 2013 г. в България. Около 60 000 евро бяха пренесени от Русия. В България пребивавам няколко пъти в годината и сме носили в България и аз, и съпругата ми, по 5 000 евро - 10 000 евро всеки от нас, като общият размер на внесената от нас сума е около 60 000 евро. По руското законодателство повече от 5 000 евро е забранено да се изнасят от Русия. Ние се познаваме отдавна с И.. До 2013 г. сме внасяли пари по молба на И.. Аз имам недвижим имот тук в България и за това съм пътувал за България. Не си спомням точно името на банката, в която бяха парите на И., но доколкото ми е известно, банката е свързана нещо с промишлеността. В Москва има повече от 2 000 банки. Известно ми е, че парите на И. са от наследство.

Свидетелят ФЕДОРОВ на въпросите на юрисконсулт Ж.: По принцип И. и съпругата ми ги запознах аз, покрай наши познати, имахме общи познати с И.. Съпругата ми никога не е имала бизнес отношения с И.. И. е наполовина рускиня и е много приятно да се общува с нея, няма никаква бариера в разговорите. И. имаше пълномощно за моята сметка в България, имахме си взаимно доверие. Доверявам и почти всичко, понякога идва на гости у нас в Москва и остава на гости в дома ни. Закупих моя имот в България, покрай мои познати и И. няма никакво отношение към тази покупка. Единствено тя ми помагаше с това къде да отида, какво да направя и как да ускорим процеса. Не помня през коя година закупих имота. В България имам четири имота и в момента се затруднявам да кажа кога точно съм ги закупил. Последният имот е закупен преди 5 години.

 

Съдът освободи свидетеля и преводача от залата.

 

Адвокат Н.: Няма да соча други доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

Юрисконсулт Ж.: Нямам доказателствени искания. Не възразявам да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: