ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2328 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛГАРПЛОД“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв. С.П. с пълномощно, находящо се на лист 1264 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт И.с пълномощно, находящо се на лист 1265 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 4580/20.04.2018г. молба за уточняване часа за оглед с вещото лице от процесуалния представител на жалбоподателя адв.П..

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение (вх.№ 5502/15.05.2018г.) по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, изготвено от вещото лице Т.Ж.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Вещото лице е с установена самоличност в предходното съдебно заседание.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Можете ли да кажете дали има някакво ограничение на помещенията ,т.е. групиране на помещенията – това, което се ползва като офисна част и това, което се ползва за живеене?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Според първоначалното разположение на двата апартамента и сега обединените два, едната част - поне така ми беше показано - е офис с прилежаща към офиса стая, обзаведена като спалня и едно сервизно помещение. Това е към офисната част, всичко останало е към жилищната.

АДВ. П.: Други въпроси нямам.

 ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Това, което Ви беше представено като офисна част, къде се намира - в средата, в края?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В края е като се влезе в дясната част е офисната част. Като се влезе в лявата част е жилищната част, в дясно е офисната част. Коридорът, в дясно на който е офисната част, от него се влиза в хола и от хола има врата за кухнята. Може да се влезе и през хола.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.Не съм съгласна, че влизайки през входната врата, в дясната част няма жилищна част, а само офисна част. В тази връзка ще направя искане по доказателствата след като приключим с приемането на експертизата.

АДВ.П.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице Д., изслушано в предходното и в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

(изд. РКО 300 лв/14.06.2018 г., платежно нареждане на лист 1290)

 

АДВ. П.:  Не възразявам да се представи скица на етажа. Ще говоря с доверителя ми, надявам се да има такава. Не обърнах внимание колко апартамента са на етажа.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Това беше и моето искане. На етажа според мен са двата апартамента, които са собственост на жалбоподателя. Няма други обекти.

 

С оглед изразеното по-горе становище на страните съдът НАМИРА, че делото следва да бъде отложено за следваща дата, като едновременно с това указва на страните възможността в едномесечен срок, считано от днес, да изчерпят доказателствените си искания.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   20.09.2018 г. от 14:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: