ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2163 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Котавови ООД, редовно призован, се  представлява от адв. В.– БАК, преупълномощена от адв. С.Е., c пълномощно на лист 816 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт Ж. c  пълномощно, находящо се на лист 774 по делото.

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Становище на страните:

         АДВ. В.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

 

Съдът след като се запозна с материалите по делото намира, че в същите не се съдържа документ за компетентността на органа, издал ревизионния акт, а именно Надя Колева Желева на длъжност началник сектор, възложил  ревизията.

 

Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок от 7 дни, считано от днес, да представи по делото доказателства за компетентността на органа, издал ревизионния акт, а именно Надя Колева Желева на длъжност началник сектор, възложил  ревизията.

 

За събирането на доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  25.10.2018 г. от 13:55 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: