ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1824 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.В., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.В.-Х., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Д.В., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на община Царево, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателите, с която е направено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза и са формулирани въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам направеното доказателствено искане, което е извън чисто правните доводи в жалбата, които касаят прилагане на закона.

 

СЪДЪТ намира искането за допустимо и основателно, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адвокат М. в писмена молба вх. № 5812/25.085.2018 г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателите в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА арх. В.Д..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.10.2018 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: