ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети и четвърти октомври            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1256 по описа за 2018година

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ММ АГРО-2000 ЕООД, редовно уведомен, не  изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, редовно уведомен, се представлява от ю.к.Л.-Т., надлежно упълноощена, с представено пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице Р.С.Д..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Ю.К. Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11562/19.10.2018 година е постъпила молба от назначеното вещо лице Р.С.Д., с която моли делото да бъде отложено за друга дата, поради недостатъчно време за изготвяне на експертизата.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11645/23.10.2018 година е постъпила молба от жалбоподателя „ММ-АГРО 2000“, чрез процесуален представител адв.Й., с която не възразява да бъде даден ход на делото, но да бъде уважена молбата на вещото лице Д. да му се предостави възможност да изготви експертизата. Желае допуснатите свидетели да бъдат изслушани след изслушване на заключението по допуснатата СТЕ.

Ю.К. Л.-Т.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Съдът като съобрази становище на двете страна и молбата на вещото лице намира, че доказателствената съвкупност следва да бъде допълнена с отговори на поставените в експертизата въпроси, поради което събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2018 от 14:30 часа, за която дата и час да бъде уведомено вещото лице.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: