ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи май                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1142 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – **** ООД, редовно уведомен, изпраща за представител адв.Н., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от  гл. юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице Х.С..

Не се явява вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Н.: За депозита за назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза имаме разрешение от съда по нестоятелността, но поради липса на разноски не беше заплатен по-рано депозита. В момента са внесени разноските от кредиторите. Моля да ми се даде възможност да бъде внесен депозита. За съдебно-графологичната експертиза дадох документите  на синдика за произнасяне.

ГЛ.Ю.К.И.: Да се даде възможност  на вещите лице да  изготвят експертизите.

 

Съдът счита, че следва да бъде дадена възможност да се изготвят назначените по делото експертизи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.07.2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведомят вещите лица след внасяне на депозитите.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: