ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  първи октомври                                        две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1142 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – **** ООД, редовно уведомен, изпраща за представител адв.Н., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от  гл. юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

Явяват се вещите лица  Х.С. и С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Експертизата, която ми е възложена не е направена, тъй като ходих два пъти в „***“, за да ми предоставят документи с тези девет лица, новопосочените, но те казаха, че няма такива лица, само две. Не ми предоставиха материали, за да се направи експертизата. Аз трябва да имам почерков материал на тези лица. Аз няма как да я изготвя тази експертиза,  докато не се предостави материала  по нея. Ходих на място.

АДВ.Н.: Дружеството е в несъстоятелност повече от година и ведомостите са предадени на НОИ, в момента нямаме образци от лицата. Вещото лице следва да ползва сравнителен материал от ОД на МВР- по личните карти на лицата. Тези служители вече не са наши служители, документацията е предадена на НОИ и синдика.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не знам, аз няма как да кажа, трябва да проверя.Трябва да взема съдебно удостоверение,  за да отида в ОД на МВР Бургас, че съм назначен за експерт, за да ми дадат образци от подписите.

ГЛ. юрисконсулт И.: Предоставям на съда.

Съдът намира, че следва да бъде издадено съдебно удостоверение на вещо лице Х.Д.С., за това, че е назначен за извършване на допусната  съдебно-графологична експертиза, което да му послужи пред ОД на МВР Бургас да се запознае с необходимите документи, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА издаването на съдебно удостоверение на Х.Д.С., назначен за вещо лице по назначената съдебно- графологична експертиза, което да му послужи пред ОД на МВР Бургас, за да се запознае с необходимите документи във връзка с изготвяне на експертизата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Моля, за по-голям срок за извършване на съдебно-счетоводната експертиза, тъй като дружеството е в  несъстоятелност и документите са на различно място.

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност  на вещите лица да изготвят експертизите.

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.11.2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните и вещите лице се считат редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: