ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четвърти юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1083 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕТЕОР ММ 2014“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 1359 (том ІV) от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

        

Адв.Д.: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Д.: Водим един свидетел, който е допуснат до разпит в предходното съдебно заседание. Той е  представител на дружеството, бил е служител на доставчика „Дигед“ ЕООД, впоследствие е бил управител на същото дружество и лично той се е занимавал с доставките на моите доверители.

 

Като съобрази поддържаното в днешно съдебно заседание от адв.Д. доказателствено искане за разпит на свидетел, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

М.Д.М.- 45год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните в процеса. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

 

Разпит на свидетеля М.:

Адв.Д.: Вие сте били собственик, в последствие и представляващ търговското дружество „Дигед“ ЕООД. Разкажете за доставките, които сте извършвали за търговското дружество „Метеор ММ 2014“ ООД.

Свидетелят М.: Става въпрос за доставка на дизелово гориво на транспортни автомобили. През въпросния период -2014г. - дружеството „Дигед” е стопанисвало обект в гр.Пазарджик, който обект е бензиностанция на ул.”Милю войвода” № 1. Оттам е товарено гориво с цистерна, което е доставено в гр.Сливен в базата на „Метеор”. Горивото го товари служител на „Дигед” в цистерна, която е на транспортната ни фирма „М Джи Транс 2012” ЕООД и чрез тази фирма е извършвано  транспортирането на горивата в гр.Сливен в индустриалната зона - бившия ДАП. Там това гориво, когато е било необходимо е разтоварвано направо в резервоарите на автомобилите или в 1-тонни пластмасови цистерни. Вместимостта на една такава цистерна, с която се превозва горивото, а ние имахме два камиона - единият 12 000 литра и другият  - 9 000 литра. Това са двете цистерни, с които сме превозвали горивата. Това ставаше със заявка по телефона, примерно ден-два предварително се обаждаха от Сливен и ние казваме кога ще доставим. Аз понякога съм пътувал с камиона, тъй като плащането се извършваше в брой на място.

Транспортът, т.е. в цената на доставката на горивото включваме и транспорта за него.

 

Адв.Д.: Имате издаден документ за доставка на гориво в гр.Карнобат, ще обясните ли защо е записано Карнобат?

Свидетелят М.: Относно това, което е за доставка за гр.Карнобат, понеже са издавали документа от офиса и служителката е гледала регистрацията на фирма „Метеор“ в Търговския регистър и по тази причина е написано във фактурата гр.Карнобат. Само документално е посочено гр.Карнобат, но реално доставката е в гр.Сливен. Служителката от офиса е видяла в търговския регистър, че регистрацията на „Метеор” е била в гр.Карнобат.

 

Адв.Д.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ към свидетеля: Казахте, че сте пътували понякога с цистерната, защото плащанията са ставали на място. В кой етап са били издавани фактурите и как е ставало плащането по тях?

Свидетелят М.: Фактурата се издава от бензиностанцията. Апаратът на бензиностанцията издава фискалния бон и фактурата. Фискалният бон се издава още в гр.Пазарджик, когато зареждаме цистерната. Там се издава и фактурата и стокова разписка, стоката пътува с целия пакет документи.

Когато пристигнем и разтоварваме, вижда се, че това, което сме натоварили отговаря на количеството по документи и той плащаше на ръка.

 

Адв.Д.: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход по същество.

 

Съдът, като съобрази изявлението на адв.Д., че други доказателства няма да се ангажират 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да уважите жалбата срещу ревизионния акт.  Считам същият за неправилен и незаконосъобразен и моля да бъде отменен.

Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

 

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: