ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1015 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:23 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Жика – Г.Т.“, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че на 12.10.2018г., в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, по делото е постъпило заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж. З.Ч.А., 76г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: На стр. 34 от заключението Ви, дали сте количествено-стойностна сметка на всеки един обект. Правите обобщение за себестойност към 31.12.2010г. и след това от началото на 2011г. до края на 2014 г. В таблицата сте дали без печалба стойност и отделно графа труд. Интересува ме първата сума 888 886лв. вътре ли е включен или е даден отделно труда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В стойността е включен труд, материали и всички необходими разходи за даден вид СМР, не само материали, в това число труд, като труда съм го отделила. От тази сума като извадим труда ще се получат материали и други разходи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: На същата страница посочвате, че е извършено по стопански начин. Какво значи „стопански начин“, бихте ли ни обяснили?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е, когато изграждането на един обект е без сключен договор със строителна фирма. Купуваш материали, търсиш майстори, плащаш без да има фирма, без да има начислена печалба.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Ако е без стопански начин, не би следвало да има печалба ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, само за себе си работиш.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: На стр. 37 от заключението, където имам отделно зададен въпрос за себестойността на камъка. Най-долу давате разбивка, еди колко си кв.м. по 23,97лв., последната цифра 0,9 стойност на вложения камък 0,9, какво означава?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: От стойността на каменната облицовка съм приспаднала труда и намирам, така съм намерила стойността на материалите, след което с един коефициент 0,9 съм намалила тази стойност, защото там освен камъка има и вложен разтвор и така съм получила стойността само на камъка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Понеже на няколко места обяснявате, че е завършено, където давате окончателно, че винарната е завършена с интериор, това е на л.38. Казахте, че сте посетили обекта, този вътрешен интериор, какво представлява, какви материали са вложени, по някакъв начин изглежда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Към заключението е приложена снимка. Има скулптури, картини, това е за мен интериор.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: А тези интериори виждали ли сте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Във всички сгради има такива.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: От какво се правят тези неща?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Много пъти ходих на обект „Замъка“. Извън оградата на Замъка, с кофражни форми, където заготвяха скулптури. В Замъка имат настилка, направена е с техни плочи, те сами са си ги правили.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: В моменти на огледа имаше ли извършване на СМР?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Продължаваше се работата по северната ограда, но не по алеите, където аз съм правила заключението.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Някакви хора ли са правили тези заготовки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Кофражните плочки, плочките са от мраморен прах, не съм взела рецепти за съотношението.

Видях, че се правят скулптури, декоративни елементи, плочки. Отливат се в калъпи с кофраж. В самия замък има цяла зала, където има машини, кофражи. Металните статуи се приготвят в тази работилница.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: А орнаментите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тези орнаменти са ги заготвяли в друго време, не когато аз бях там.

АДВОКАТ Р.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Казахте „Те си ги подготвят“, имате предвид работници ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Едни работници, имаха работници. Идвали са и художници, правили са неща като дарение.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Какво сте използвали за да изготвите вашето заключение? Разбирам, че сте правили посещение на място, гледали сте документи, какви документи сте гледали и свидетелските показания, които те са по делото ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На първо място бяха свидетелските показани от делото и протокол от 2009 на Държавен контрол, протокол на РДНСК, в който е описано къде и какво са видели, какво е започнато и сравних със свидетелските показания.

Направих справка в Община Созопол, където има проекти за Замъка и барбекюто.

За останалите обекти няма проекти и г-н Т. не ми предостави такива проекти, което наложи на всички останали обекти – винарната, барбекюто, параклиса, да ги правя от мои измервания и там, ако ви е направило впечатление, площите по протокола на РДНСК и моите се разминават, площите се разминават.

Жалбоподателят ми предостави едно досие за Замъка, където са класирани от надзорната фирма документи, съставени по време на строителството, които съм ползвала при изчисление на стойността за сграда Замъка. Голяма част от количествата и сметките, които са скрити работи просто професионално съм се мъчила да изчислявам по правила и норми за даден обект, на каква дълбочина трябва да е за да не замръзнат, колко желязо е необходимо и по този начин съм ги смятала.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запозната сте с двете разрешения за строеж, които са от 2013г. и 2014г.?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Видях ги, има ги и в досието.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Бихте ли обяснили, вие приемате, че тези два обекта, за които има разрешение от 2013г. и от 2014г. са изградени от по-ранен период?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Става въпрос за барбекюто и оградата – базирала съм се на протокола от РДНСК от 2009г. Тогава барбекюто е било започнато, изкопано и направени арките, но не е било завършено, описано е подробно от тях (от РДНСК).

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като сте дали себестойност на барбекюто и кафе и отделно има обект „Кафе“, да обясните за какво става въпрос и дали някъде е влязло като документи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Беше ми описано като задача.

За барбекюто се тръгва посока север и там е направено кафе, масивна сграда, която се ползва като склад. Говорим за временна постройка с навесче и се сервира кафе.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И.: Като крайно заключение за периода 2013г. – 2014г. да разбирам ли, че стойността на СМР е 27 220лв. Сумата, която е посочена на стр. 36, най-отгоре от заключението?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На стр. 36 от заключението, най-отгоре е записано, че това окончателната себестойност на СМР.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Р.: Това е себестойност с печалба ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Методът на увеличената себестойност изисква да има печалба.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението 795 лв., от които 450 лв. внесени под форма на първоначален депозит от жалбоподателя. ЗАДЪЛЖАВА същия, в 7-дневен срок от днес, да довнесе разликата в размер 345 лв. и да представи доказателства за това по делото.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Р.: Моля да приемете писмени доказателства, с които сме се снабдили, съгласно показанията на свидетеля А.. Доказателствата съм описала подробно в молба, която ги придружава.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запозната съм с представените доказателства и не възразявам същите да се приемат. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от адвокат Р. писмени доказателства съгласно опис в молба, която ги придружава.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВОКАТ Р.: Моля да отмените обжалвания ревизионен акт.

Моля да ни присъдите направени разноски по делото и да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт .

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: