ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1993 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИМОВ 5“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам жалбата за неоснователна.

Моля да бъдат приложени така представените с административната преписка доказателства, обосноваващи извършването на административното нарушение. Нямам искания за доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля, уважаема госпожо председател, да постановите съдебен акт, с който да потвърдите така издадената заповед за налагане на принудителни административни мерки от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – гр. Бургас по съображения, подробно изложени в нея, като също така Ви моля да имате предвид, че тази заповед е издадена с цел да се превъзпита извършителят на административното нарушение, да се действа възпитателно върху останалите участници в търговския оборот, така също и с идеята да се осигури равенство между тях.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: