ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер   198    по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  14:10  часа се явиха:

За касатора –  Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, редовно уведомен, явява се юрисконсулт Николова, с представено по делото пълномощно.

За ответника по касация – „Селект груп” ООД, редовно уведомен,  явява се адвокат Полименова, упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ НИКОЛОВА – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ ПОЛИМЕНОВА – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Бургас, с което е отменено наказателно постановление, издадено от касатора против ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

ЮРИСКОНСУЛТ НИКОЛОВА – Поддържаме касационната жалба. Нямаме доказателствени искания.

АДВОКАТ ПОЛИМЕНОВА – Оспорваме касационната жалба. Няма да представяме нови доказателства. Нямаме доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена от процесуално легитимирано лице, в законоустановения срок. Няма да соча писмени доказателства.  Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ НИКОЛОВА -  Моля да уважите касационната жалба и като прецените съображенията изложени в нея да отмените решението на Районен съд - Бургас и да постановите решение, с което да потвърдите наказателното постановление издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас.

 

АДВОКАТ ПОЛИМЕНОВА - Моля да потвърдите решението на Районен съд - Бургас като правилно и законосъобразно. Предвид множеството съществени процесуални нарушения и липса на каквито и да било доказателства подкрепящи твърдението на административно-наказващия орган.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам решението на първата инстанция за обосновано и законосъобразно и моля да бъде оставено в сила.   

 

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: