ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети януари                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1987 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БЕНМАР” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.П..

 

Явява се вещото лице С.А..

 

В момента се явява Й.К.К. – стажант по европейска програма, работеща в кантората на адвокат С. Е., която представя молба от адвокат Е. – процесуален представител на дружеството-жалбоподател, с която молба същият иска отлагане на делото за друга дата, като сочи невъзможност за явяването си по лични семейни причини. За характера на причините съдът е уведомен по телефона от адвокат Е. и счита, че същите представляват внезапно възникнала пречка за явяването му в днешно съдебно заседание и са уважителни по своя характер. Поради това съдът намира, че молбата следва да бъде уважена, като ход на делото не бъде даден, а същото бъде отложено за друга дата. По  тези причини,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 05.02.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени, включително процесуалният представител на жалбоподателя адвокат Е. чрез присъстващата в днешно съдебно заседание стажант Й.К..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: