ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1987 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БЕНМАР” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Евтимов, редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ходих в Специализираната прокуратура, защото документите на „Агрофураж” ЕООД са там. Когато аз ходих, документите бяха при вещо лице, което ги е върнало този понеделник и се обадиха, че вече документите могат да се гледат, така, че ще Ви моля да ми дадете възможност да отговоря на поставените въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде възможност на вещото лице да отговори на въпросите, на които в представената по делото и изслушана експертиза не е даден отговор.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде възможност на вещото лице да отговори на поставените въпроси.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, както и причините, по които не е представено допълнително заключение на вещото лице, намира, че искането му за предоставяне на допълнителен срок да отговори на въпросите е основателно и следва да бъде уважено. Предвид липсата на други доказателствени искания към момента, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: