ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 26.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и шести март                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1986 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДЖИ ВИ АЙ ЕЛЕКТРИК” ООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха С..

 

Не се явява вещото лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е молба от вещото лице П.С.Ш., с която заявява, че тъй като едва на 18.03.2014 г. е успяла да се свърже с процесуалния представител на жалбоподателя и все още не е осъществила контакт с жалбоподателя, няма да може да изпълни поставените задачи и моли делото да бъде отложено, като й се даде достатъчно време за изпълнение на поставените задачи.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Към момента няма да соча доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви възложената експертизата, тъй като последната е възложена преди месец и не е съществувала обективна възможност заключението да бъде изготвено в срок с оглед обема на работата, която следва да бъде извършена, за да се даде отговор на поставените на вещото лице въпроси.

По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.06.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: