ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети декември                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1986 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДЖИ ВИ АЙ ЕЛЕКТРИК” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Д., редовно преупълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

Не се явява вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба входящ № 10134 от 3.12.2013 г. вещото лице инж. М. за четвърти пореден път иска отлагане на делото поради невъзможност да изготви експертизата, тъй като е изключително натоварен по изготвянето на експертизи и по други дела. В молбата са посочени дела на Административен съд Бургас и районни съдилища в областта.

Съдът намира, че молбата не следва да бъде уважавана, а това вещо лице следва да бъде отстранено от извършване на експертизата, тъй като с поведението си, ако и то да се дължи на служебна натовареност, става причина за неоснователно отлагане на разглеждане на делото.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ вещото лице инж. К.Д.М., като вместо него НАЗНАЧАВА инж. С.Г.Б., на която делото да се предостави за изготвяне на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.03.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: