ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1980 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.К., редовно призована, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам изцяло жалбата.

Нямам  други доказателствени искания към момента.

Моля производството да бъде спряно до произнасяне на НЕЛК – гр.София по производство по оспорване на експертно решение №2536/25.10.2017 г. на ТЕЛК към УМБАЛ Бургас. С ответника сме постигнали съгласие за спиране на производството.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените с преписката доказателства и тези, представени от жалбоподателя с молба от 06.11.2017 г.

Заявявам изрично съгласието си производството да бъде спряно при хипотезата на чл. 144 АПК във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, тези, представени с административната преписка и представените с отделна молба, депозирана от жалбоподателя на 06.11.2017 г. по делото.

С оглед изрично заявеното искане и на двете страни по спора, производството по настоящото дело следва да бъде спряно, като на страните се укаже, че ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от тях не поиска възобновяването му, производството ще бъде прекратено с оглед разпоредбата на чл. 231 ГПК.

По изложените съображения и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 229, ал. 1 т. 1 ГПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, тези, представени с административната преписка и представените с отделна молба, депозирана от жалбоподателя на 06.11.2017 г. по делото.

СПИРА производството по административно дело № 1980/2017 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас.

УКАЗВА на страните, че ако в шестмесечен срок от спирането никоя от тях не поиска възобновяване, производството ще бъде прекратено.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: