ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 1980 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.К., редовно призована, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е възобновено с определение № 488/23.02.2018 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Аз поисках възобновяване на производството, защото ние придвижихме жалбата срещу решение №2536/25.10.2017 г. на ТЕЛК – гр. Бургас, но нямам все още решение на НЕЛК.

На 28.02.2018 г. се явих на преглед в НЕЛК и затова помолих съдът да възобнови делото, защото това е важно за мен, но нямам решение. Вчера говорих с моите адвокати, все още не беше готово, въпреки че бяха казали от НЕЛК, че ще бъде готово за миналия петък.

Моля да ми се даде възможност да изчакаме НЕЛК да постанови своето решение и в тази връзка моля да отложите делото.

 

Съдът намира искането на оспорващата за основателно. Действително решението на НЕЛК пряко касае предмета на спора по настоящото дело и същото следва да бъде приложено по делото и съдът да се съобрази с това решение при постановяване на съдебния акт по настоящото дело. В тази връзка съдът намира, че следва делото да се отложи, за да се даде възможност на оспорващата да представи по делото решението на НЕЛК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Към този момент нямам доказателствени искания.

 

Във връзка с изложеното от оспорващата, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 13.06.21018 г. от 10:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: