ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1978 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Д.К. се явява лично.

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас не се явява представител.

 

Жалбоподателят К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът констатира, че в проведеното на 08.11.2017 г. съдебно заседание не са приети писмените доказателства, приложени към жалбата и в административната преписка.

 

Жалбоподателят К.: Да се приемат представените писмени доказателства. Моля да ми бъде предоставена възможност да представя решението на НЕЛК, което очаквам да се случи до края на седмицата, което е много важно за мен по настоящото дело. Тъй като разбрах от разпореждането на НОИ, той е ключов фактор за спиране на плащането на обжалвания болничен лист. Своевременно ще уведомя съда за полученото решение.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. На жалбоподателката следва да се предостави възможност да ангажира посочените доказателства, като се насрочи друго съдебно заседание за събиране на доказателства. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателката да ангажира допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: