ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  М.В.

Прокурор Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1977 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

За вносителя на предложението за възобновяване на административнонакзателното производство по НАХД №1844/15 на районен съд Бургас - Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова.

За ответника Н.Т.Т., редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощен.

Началникът на второ РУ на МВР Бургас , редовно призован не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Поддържам предложението за възобновяване.

Преценката на окръжния прокурор за внасяне на предложение за възобновяване, е базирана на факта на образувано досъдебно производство и проведените в хода на това производство следствени действия, които според окръжния прокурор не са били известни на районен съд Бургас при решаване на въпроса за законосъобразността на наказателно постановление на № 434а-143/21.04.2015г.

Няма доказателствени искания.

АДВОКАТ П.: Оспорвам така внесеното предложение от Окръжна прокуратура Бургас. Считам, че същото е напълно неосновано, като подробни аргументи ще изложа по същество.

Нямаме доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед становището на страните намира, че следва да приключи съдебното дирене и да даде ход на устни състезания, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Моля да постановите решение, с което да уважите предложението за възстановяване на административнонакзателното производство по НАХД №1844/15 на Районен съд Бургас.

АДВОКАТ П.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите направено предложение за възстановяване, като аргументите ми са следните: няма нови обстоятелства, още по-малко образувано досъдебно производство. Същото е образувано на 8.04.2015г., а административнонаказателното дело е образувано по-късно, няколко месеца по-късно.

На следващо място: и административнонаказателното производство със съставения акт и досъдебното производство се водят от едно и също районно управление на МВР, един и същи началник е подписал документите и по двете производства и няма как да не знаят, че е образувано наказателно дело. Самото решение е било връчено на началника на ІІ РУ на МВР, ако той е смятал, че същото е незаконосъобразно, е следвало да го обжалва пред съда в 14-дневен срок.

Мога да кажа още, че абсолютно всички доказателства до приключване на административнонаказателното дело са събрани от съдията по делото, видно от отразеното в протоколите от съдебните заседания. Разпитани са всички свидетели, разпитани в хода на досъдебното производство, няма нищо ново. Виждам, че сигнала и предложението са „копи – пейст“ и няма аргумент, който да е изтъкнат като ново обстоятелство. Да оставим факта за това, че моят клиент беше пребит много жестоко, а те се оплакват за незначителни драскотини, когато са му били сложили белезници.

Моля да отхвърлите предложението като неоснователно.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: